สาเหตุการฟื้นฟูศิลปวิทยาเริ่มต้นที่อิตาลี

        ด้วยเหตุผลการคมนาคมทั้งทางทะเลและทางบกล้วนมาบรรจบกันในอิตาลีนี้จนมีคำกล่าวแต่โบราณว่าถนนทุกสายมุ่งตรงสู่กรุงโรมแห่งอิตาลีทั้งนั้น และที่นี้จึงเป็นศูนย์กลางทุกอย่างทั้งการค้าการอุตสาหกรรมอย่างเมืองฟลอเรนส์ ( Florence ) เป็นศูนย์กลางทางการค้า  อุตสาหกรรม  และการธนาคาร  บรรดาคนรวยต่างซื้อเครื่องประดับ  ศิลปวัตถุ 

 รวมถึงวรรณกรรมล้ำค่าจากกรีกและจักรวรรดิไบเซนไทน์รวมถึงการแลกเปลี่ยนสินค้าทางโลกตะวันออก  จากอิตาลีมีนครรัฐเยอะไม่ยอมขึ้นตรงอยู่ในอำนาจของจักรพรรดิและพระสันตะปาปา 

 แม้เจ้านายชั้นสูงก็ให้การสนับสนุนการฟื้นฟูศิลปะวิทยาของเดิมที่เคยเจริญรุ่งเรืองมานมนานหลังจากหลงทางอยู่ใต้อิทธิพลทางศาสนาที่ชี้นำเป้าหมายชีวิตไปสู่โลกหน้าอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า  แต่โดยแท้จริงแล้วชาวตะวันตกชอบเป้าหมายการแสวงหาความสุขทางโลกวัตถุหรือค้นหาความสุขแค่ในโลกนี่เท่านั้นไม่เพ้อฝันไปไกลถึงโลกหน้า 

 ดังนั้นชาวอิตาลีที่ออกนอกกรอบทางการเมืองและศาสนาจึงนำหน้าฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเป็นจุดแรกในโลกตะวันตก  จนประเทศทั่วยุโรปเอาเป็นแบบอย่างได้ขยายไปอย่างเร็วคือเรื่องการพิมพ์  อย่างในปี พ.ศ. 1991

ที่เมืองไมอินซ์ ( mainz ) แห่งเยอรมัน  มีการพิมพ์หนังสือออกมามากเป็นประวัติการณ์ด้วยการประดิษฐ์แท่นพิมพ์ของ  จอห์น  กูเตนเบอร์ก  ( John  Gutenberg ) โดยวิวัฒนาการเครื่องพิมพ์มาจากจีน  และกระดาษลินินสำหรับนำมาพิมพ์วิวัฒนาการมาจากชาวมุสลิม 

กล่าวกันว่าคัมภีร์ไบเบิลต้นฉบับปรากฏครั้งแรกในโลกของการพิมพ์ที่นี้ในปี พ.ศ. 1997  และช่วงปี  พ.ศ. 2043 เป็นต้นไป หนังสือได้ถูกพิมพ์ออกมาเผยแพร่ไปทั่วยุโรป 

 จนประชาชนทั่วไปได้อ่านได้กล้าแสดงความคิดเห็นของตนและกล้าท้าทาย  โต้เถียง  มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อความคิดขัดแย้งแบบเดิม ๆ ทางการเมืองและการศาสนานั้นแล.