โปรแกรมเอ็กเซลช่วยคำนวณค่า t-score

Kroo_sit
ดาวน์โหลดฟรี!!โปรแกรมเอ็กเซลช่วยคำนวณค่า t-score สำหรับครูทุกท่าน

เป็นชุดโปรแกรมที่ได้จัดสร้างขึ้นด้วยการเขียนสูตรคำนวณลงในตารางงานของโปรแกรมเอ็กเซล 2007 และได้บันทึกเป็นเอ็กเซล 97-2003 ด้วย (หากเปิดด้วยโปรแกรม 2007 แล้วมีปัญหาให้ใช้ไฟล์ 2007 แทน) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอนที่ยังใช้การประเมินผลแบบอิงกลุ่มอยู่ และยังสามารถนำมาคำนวณหาค่า t-score เขียนในแบบแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะต่าง ๆ (ก.ค.ศ. 3/1 - 3/4) ทั้งนี้ก็ได้ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมเอ็กเซลช่วยคำนวณการประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงเกณฑ์มาด้วย โดยให้ท่านนำเมาส์มาคลิกที่ตัวเลขได้เลย

1. โปรแกรมเอ็กเซลช่วยคำนวณค่า t-score แบบอิงกลุ่ม ดาวน์โหลด..เอ็กเซล 2007
    เอ็กเซล 2003 (ไฟล์ 2007 จะสมบูรณ์มากกว่า หากเปิดด้วยโปรแกรม 2007)
2. โปรแกรมเอ็กเซลช่วยประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงเกณฑ์ ดาวน์โหลด..เอ็กเซล 2007 เอ็กเซล 2003

โดยมีทฤษฎีการใช้ค่าคะแนน t-score แบบอิงกลุ่มและการแบ่งระดับคะแนนแบบ Douglas (จิราภรณ์ จันทร์โท และสุดารัตน์ อินทราฉัตรจามร, 2545.การเขียนโปรแกรมตัดเกรดแบบ T - Score (T - Score Grading Program).ปริญญานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดไฟล์อ่านได้ที่นี่..ไฟล์ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

หากโปรแกรมมีข้อผิดพลาดประการใด ช่วยกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ...จะได้ปรับปรุงให้สมบูรณ์...
เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก ๆ ท่านครับ {#emotions_dlg.q2} {#emotions_dlg.d3}


วิธีการใช้งาน
1. ในแผ่นงานกรอกข้อมูล กรอกข้อมูลคะแนนดิบในคอลัมน์ A (ทับข้อมูลเก่าหรือลบข้อมูลเก่าให้หมด)
2. สำหรับแผ่นงานTมาตรฐานTใช้คู่กับแผ่นงานgradeD และ แผ่นงานTมาตรฐานZใช้คู่กับแผ่นงานgradeD(2)
3. ที่แผ่นงานgradeD หรือแผ่นงานgradeD(2) ในกรณีที่มีการคำนวณเกรดได้เป็นเลขคี่ 1,3,5  โดยดูที่ D10 ท่านสามารถปรับตัวเลขเกรดตามกลุ่มผู้เรียนได้ในตารางเกรดเลขคี่ โดยยึดค่าแถวกลางไว้ (B21) สำหรับเลข 5 ใช้ได้เลยไม่ต้องกรอกใหม่
ตัวอย่างเช่นคำนวณได้  3 เกรดมีวิธีการกรอกตัวเลขเกรดตามกลุ่ม ดังนี้
กรณีที่1 B20 กรอก 4,B21 กรอก 3,B22 กรอก 2 หรือ
กรณีที่2 B20 กรอก 3,B21 กรอก 2,B22 กรอก 1 หรือ
กรณีที่3 B20 กรอก 2,B21 กรอก 1,B22 กรอก 0
4. ที่แผ่นงานgradeD หรือแผ่นงานgradeD(2) ในกรณีที่มีการคำนวณเกรดได้เป็นเลขคู่ 2,4 โดยดูที่ D10 ท่านสามารถปรับตัวเลขเกรดตามกลุ่มผู้เรียนได้ในตารางเกรดเลขคู่ โดยยึดค่าแถวกลางไว้ (B30 กับ B31
ตัวอย่างเช่น  2 เกรด มีวิธีการกรอกตัวเลขเกรดตามกลุ่ม ดังนี้
กรณีที่1 B30 กรอก 4,B31 กรอก 3 หรือ
กรณีที่2 B30 กรอก 3,B31 กรอก 2 หรือ
กรณีที่3 B30 กรอก 2,B31 กรอก 1 หรือ
กรณีที่4 B30 กรอก 1,B31 กรอก 0
5. ดูผลการคำนวณค่า T-score และเกรดแบบ 5 ระดับ/ 8 ระดับ ได้ที่แผ่นงานTมาตรฐานT หรือ แผ่นงานTมาตรฐานZ โดยท่านเลือกใช้ได้ตามต้องการ ซึ่งค่าคะแนนในแต่ละเกรด หรืออันตรภาคชั้น (I) นั้น ได้ใช้วิธีการของ Douglas จะไม่ให้กำหนดเอง (จะมีอคติได้)


รูปภาพประกอบการใช้งาน

1. คำแนะนำการใช้ทั่วไป

2. กรอกข้อมูลคะแนนผู้เรียนแต่ละคน(ไม่ต้องเรียงตัวเลข)ในคอลัมน์ A ของแผ่นงานกรอกข้อมูล

3. ปรับแก้การให้เกรดที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน ที่แผ่นงานgradeD และ แผ่นงานgradeD(2)

4.ดูผลการคำนวณค่า T-score และเกรดแบบ 5 ระดับ/ 8 ระดับ ได้ที่แผ่นงานTมาตรฐานT หรือ แผ่นงานTมาตรฐานZ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โปรแกรมเอ็กเซลช่วยคำนวณค่า t-score แบบอิงกลุ่มและแบบอิงเกณฑ์

คำสำคัญ (Tags)#การประเมินผลการเรียน#อิงเกณฑ์#อิงกลุ่ม#เอ็กเซล#ก.ค.ศ. 3#t-score#ก.ค.ศ. 3ทับ1#ก.ค.ศ. 3ทับ2#ก.ค.ศ. 3ทับ3#ก.ค.ศ. 3ทับ4

หมายเลขบันทึก: 379295, เขียน: 28 Jul 2010 @ 15:41 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 23:17 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

วรวรรณ
IP: xxx.47.132.45
เขียนเมื่อ 

จะลองนำไปใช้ดูค่ะ ขอขอบคุณที่ให้ความรู้นะคะ

Doo
IP: xxx.29.83.65
เขียนเมื่อ 

ได้ใช้โปรแกรมการตัดเกรดของอาจารย์เป็นประโยชน์มากเลยค่ะต้องขอบคุณอาจารย์มากๆๆค่ะ

ขอบคุณค่ะ ไม่ทราบว่าเราจะแก้ไขเกรดจาก 4 3 2 1 เป็น A B C D ได้ไหมคะ

หห
IP: xxx.29.187.95
เขียนเมื่อ 

d

เขียนเมื่อ 

โหลดจากตรงไหนหรือครับ

Kroo_sit
IP: xxx.29.243.166
เขียนเมื่อ 

โหลดได้จากลิงก์ข้อความของบทความเลยครับ

chatkul
IP: xxx.29.236.57
เขียนเมื่อ 

ลิงข์ ในบทความโหลดไปแล้วไม่มีครับ