นางสาว มณีรัตน์ แสนสม

ครูอังกฤษในอนาคต
ทีไหนสักที่หนึง
Usernamemaneerat1034
สมาชิกเลขที่119819
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

                      ประวัติส่วนตัว

 

 

ชื่อ นางสาวมณีรัตน์ แสนสม

เกิดวันที่ 10 สิงหาคม 2534

อายุ 19 ปี

ชื่อเล่นชื่อ หญิง

ฉายา ไอ้ฟู

ที่อยู่ 4/4 หมู่ที่1 ตำบล ตะกุกเหนือ อำเภอ วิภาวิดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84180

เรียนอยู่ที่ มหาวิทยาลัย ราชภัฎสุราษฎร์ธานี

คณะที่เรียน ครุศาสตร์  เอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1

 ความสามารถพิเศษ ร้องเพลงสากล สตริง เต้น

แนวเพลงที่ชอบฟัง สตริง บ็อป ร็อค

นิสัยส่วนตัว  ยังไงก็ได้ ใช้ชีวิต สบายๆ พอเพียง

คติเตือนใจ  อยู่กับปัจจุบัน เท่านั้นก็พอ

อาหารที่ชอบกินมาก ก๋วยเตี๋ยว ( เส้นใหญ่เท่านั้น )

สีที่ชอบ สีเหลือง

ของสะสม นาฬิกาข้อมือ

งานอดิเรก  ใช้เวลาอยู่กับเพื่อน ๆทำการบ้าน อ่านหนังสือ ร้องเพลง คุยกันสนุกๆคลายเครียด

สัตว์เสี้ยงที่ชอบที่สุด  สุนัข

 

ประสบการณ์การทำงาน

- เคยเป็น DJ สถานีวิทยุ  106.00 Mz  ของ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

-เป็นประชาสัมพันธ์ด้านข่าวสารเสียงตามสายของโรงเรียน

 

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัล

 - เป็นตัวแทนห้องประกวดตัวละครในวรรณคดีเนื่องในวันสุทรภูมิได้รับรางวัลชนะเลิศ

- เป็นตัวแทนห้องประกวดการแต่งกายของชาวลุ่มน้ำคลองยันในระดับชั้นได้รางวัลชนะเลิศ

- ชนะการประกวดการแนะนำหนังสือ ภาษาอังกฤษ เนื่องในงานสัปดาห์ห้องสมุดของโรงเรียนในระดับชั้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในปี 2550

-  เกียรติบัตรบัตรได้รับรางวัลชมเชยการประกวดสิ่งประดิษฐ์ กระจาดไม้ไผ่ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ใน 2547

- เกียรติบัตรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิลระดับม.ต้น เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

- เกียรติบัตรได้เข้าร่วมกิจกรรมการเต้นอาราบิคต้านยาเสพติด ประจำปี 2548 ในงานโครงการประกวดการเต้นอาราบิคต้านยาเสพติด

- เกียรติบัตเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  จังหวัดอุบลราชธานี ในปี 2549

- เกียรติบัตรได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว ในปี 2549

- เกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการและผ่านการอบรมโครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนปฎิบัติธรรมวันแม่  ที่จังหวัดราชบุรี ในปี 2550

- เกียรติบัตร ผ่านการอบรมเข้าค่ายวาทศิลป์ รุ่นที่ 1 ในปี 2550

- เกียรติบัตร รางวัลชมเชย การประดิษฐ์ดอกไม้ใยบัว ในปี 2551

- เกียรติบัตรรางวัลชมเชย การประกวด การประดิษฐ์ดอกไม้ใยบัว ในปี 2551

- ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยสากล ในระดับชั้น ในปี 2553

- เกียรติบัตร การเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมตามโครงการเข้าค่ายเยาวชนสุราษฎร์เมืองคนดี ในปี 2553

-ในปี 2552 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นรองประธานโรงเรียน

ปัจจุบัน   ศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี คณะครุศาสตร์ เอก ภาษาอังกฤษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 8480