มาตรฐานการศึกษา

  ติดต่อ

  มาตรฐานการศึกษา  

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

          อุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ

         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม  ( ฉบับที่ ๒)   พ.ศ. ๒๕๔๕และนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาต่างมีอุดมการณ์และหลักการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห้งความรู้ เพื่อให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางศึกษา พัฒนาคนได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่พึงประสงค์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Data Education

หมายเลขบันทึก: 37927, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:19:18+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #อบต.ดอนจิก

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (3)

เก่งจริงเพื่อนเรา
CHAWA
เขียนเมื่อ 

สุดยอด  GOOD

รัตนา พรหมสี
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 

ทำได้ดีแล้วค่ะ