GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

          อุดมการณ์และหลักการในการจัดการศึกษาของชาติ

         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม  ( ฉบับที่ ๒)   พ.ศ. ๒๕๔๕และนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาต่างมีอุดมการณ์และหลักการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห้งความรู้ เพื่อให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางศึกษา พัฒนาคนได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่พึงประสงค์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): อบต.ดอนจิก
หมายเลขบันทึก: 37927
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 3
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

เก่งจริงเพื่อนเรา

สุดยอด  GOOD

ทำได้ดีแล้วค่ะ