สื่อการสอน Instructional Media

มานิต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สื่อการสอน ดิจิตอล เนื้อหา ภาพ เสียง สัมผัส นักเรียน

ความสำคัญของสื่อการสอน

ในกระบวนการเรียนการสอน สือการสอน จัดว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้กระบวนการเรียนการสอนครบบริบูรณ์ และอาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในครั้งนั้น ๆ อีกด้วย

ขอเสนอกรวยประสบการณ์ของเอ็ดการ์เดลเพื่อศึกษา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Educational Technolgyความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
นางสาวภัทรลภา คุภฤทธานนท์
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

ข้าพเจ้านางสาวภัทรลภา  ศุภฤทธานนท์ คบ.35.4.1  เลขที่  12

เรียนเชิญท่านอาจารย์มานิต  เข้าตรวจงานสรุปสื่อการสอนพร้อมติชมได้ที่ 

http://gotoknow.org/blog/patrapa

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิต ยอดเมืองที่เคารพอย่างสูง ดิฉันนางสาวสุกัญญา พินทอง เลขที่ 46 คบ.35.4.1 เอกการศึกษาประถมวัยได้ทำบล็อกสรุปสื่การเรียนการสอนเสร็จแล้วค่ะชื่อ http://gotoknow.org/blog/otop

ขอเรียนเชิญอาจารย์เข้ามาติชมและให้ข้อเสนอแนะด้วย

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิต  ยอดเมืองที่เคารพ

ดิฉันนางวิไลวรรณ  อาจหาญ  เลขที่  42  คบ.35.4.1  เอกการศึกษาปฐมวัย  ดิฉันได้ทำบล็อกสรุปสื่อการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ  เรียนเชิญท่านอาจารย์เข้าติชมตรวจงาน  ที่เว็บบล็อกนี้ค่ะ

http://gotoknow.org/blog/wilaiwan49

 

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิต  ยอดเมืองที่เคารพอย่างสูง

ดิฉันนางนิสรา  คู่แก้ว  เลขที่  20  คบ.35.4.1  เอกการศึกษาปฐมวัย  ดิฉันไดทำบล็อกสรุปสื่อการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ  เว็บนี้ค่ะ

http://gotoknow.org/blog/nitsara

เรียนเชิญท่านอาจารย์เข้าติชมด้วยค่ะ

ณิชนันทน์ ประสิทธิศักดิ์
IP: xxx.147.42.47
เขียนเมื่อ 
ตามที่ท่านอาจารย์ได้สั่งงานว่า ให้นักศึกษาไปเยี่ยมและเซ็นชื่อการเยี่ยมชม ดิฉันได้ เยี่ยมกลุ่มเพื่อน เรียบร้อยแล้วคะ และได้ฝาก ข้อความถึงเพื่อน ๆ ด้วย หากข้อความีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัย มา ณที่นี้ด้วยคะ ณิชนันทน์ ประสิทธิศักดิ์
นางจินตนา ราสุวรรณ
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิต  ยอดเมืองที่เคารพอย่างสูง

       ตามที่อาจารย์ได้สั่งงานนั้นแล้วนั้นดิฉันนางจินตนา  ราสุวรรณ  ได้ทำเรียบร้อยแล้วค่ะ

http://gotoknow.org/blog/jintana-07

เรียนเชิญท่านอาจารย์เข้าเยียมชมด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์มานิต ดิฉันได้เข้าเยี่ยมชมเพื่อน ๆ แล้วนะค่ะ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิต ยอดเมืองที่เคารพอย่างสูง กระผมนายชวลิต  ทองหิน เลขที่ 2 คบ.35.4.1 เอกการศึกษาประถมวัยได้ทำบล็อกเสร็จเป็นบางส่วนแล้ว

http://gotoknow.org/blog/CHAWA

ขอเรียนเชิญอาจารย์เข้ามาติชมและให้ข้อเสนอแนะด้วย

งานที่อาจารย์สั่งเสร็จแล้วขอเชิญอาจารย์เข้าตรวจดูด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

http://gotoknow.org/blog/kabin

ณิชนันทน์ ประสิทธิศักดิ์
IP: xxx.147.18.190
เขียนเมื่อ 
ตามที่ท่านอาจารย์ได้สั่งงานว่า ให้นักศึกษาไปเยี่ยมและเซ็นชื่อการเยี่ยมชม ดิฉันได้ เยี่ยมกลุ่มเพื่อน เรียบร้อยแล้วคะ และได้ฝาก ข้อความถึงเพื่อน ๆ ด้วย หากข้อความีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัย มา ณที่นี้ด้วยคะ ณิชนันทน์ ประสิทธิศักดิ์
ณิชนันทน์ ประสิทธิศักดิ์
IP: xxx.147.18.190
เขียนเมื่อ 

ดิฉันนางณิชนันทน์ ประสิทธิศักดิ์ได้ทำงานมาตรฐานการศึกษา 3 ข้อสำเร็จตามที่ท่านอาจารย์ให้งานเรียบร้อยแล้วนะคะและขอความกรุณาตรวจสอบได้

ณิชนันทน์ ประสิทธิศักดิ์
IP: xxx.147.18.190
เขียนเมื่อ 

ดิฉันนางณิชนันทน์ ประสิทธิศักดิ์ ขอน้อมรับพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำมาปฎิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต  และขอใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียงตามแบบอย่างของพระเจ้าอยู่หัวตลอดไป

                           นางณิชนันทน์  ประสิทธิศักดิ์

 http://gotoknow.org/blog/nitcharnun

 

IP: xxx.147.18.190
เขียนเมื่อ 

 ดิฉัน นางลำดวน  จะโรจรได้ทดลองทำบล็อกเสร็จแล้วกรุณาตรวจสอบได้ที่

http://gotoknow.org/blog/lamdouns

 

บังอร ไชยสุข
IP: xxx.147.18.190
เขียนเมื่อ 

ดิฉันนางบังอร  ไชยสุขได้ทดลองทำบ้ลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ

http://gotoknow.org/blog/lbaangon

 

 

บังอร ไชยสุข
IP: xxx.147.18.190
เขียนเมื่อ 

ดิฉันนางบังอร  ไชยสุขได้ทดลองทำบ้ลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ

http://gotoknow.org/blog/baangon

อุบลวรรณ สดชื่น
IP: xxx.147.18.190
เขียนเมื่อ 

ดิฉันนางอุบลวรรณ สดชื่นได้ทำบล้อกเรียบร้อยแล้วนะคะ

http://gotoknow.org/blog/ubonnwan

 

 

อุบลวรรณ สดชื่น
IP: xxx.147.18.190
เขียนเมื่อ 

ดิฉันนางอุบลวรรณ สดชื่นได้ทำบล้อกเรียบร้อยแล้วนะคะ

http://gotoknow.org/blog/ubonnwan

 

 

พรทิพย์ ศรีจันทร์
IP: xxx.147.18.190
เขียนเมื่อ 

ดิฉันได้ทำบล้อกเรียบร้อยแล้วนะคะเชิญอาจารย์ตรวจได้ที่

http://gotoknow.org/blog/pornthips

 

สมจิตร รอยแก้ว
IP: xxx.147.18.190
เขียนเมื่อ 

ดิฉันนางสมจิตร รอยแก้วได้สร้างบล้อกเรียบร้อยแล้วนะคะเชิญอาจารย์ ตรวจได้ที่

http://gotoknow.org/blog/soojits

 

 

วริศรา นันตกุล
IP: xxx.147.18.190
เขียนเมื่อ 

ดิฉันนาง วริศรา นันตกุล ได้ทำการสร้างบล้อกเป็นที่เรยีบร้อยแล้วนะคะ

http://gotoknow.org/blog/valisala

 

 

บุญทิว บานที
IP: xxx.147.18.190
เขียนเมื่อ 

ดิฉันนางสมจิตร รอยแก้วได้สร้างบล้อกเรียบร้อยแล้วนะคะเชิญอาจารย์ ตรวจได้ที่

http://gotoknow.org/blog/boothews

 

ราตรี จันชนะ
IP: xxx.147.18.190
เขียนเมื่อ 

ดิฉัน ราตรี  จันชนะ ได้สร้างบล้อกเรียบร้อยแล้วนะคะเชิญอาจารย์ ตรวจได้ที่

http://gotoknow.org/blog/ratee1

 

เขียนเมื่อ 

ดิฉันขวัญฤทัย  ไชยราช ได้สร้างบล้อกเรียบร้อยแล้วนะคะเชิญอาจารย์ ตรวจได้ที่

http://gotoknow.org/blog/chairat1

 

นาง บุญทิว บานที
IP: xxx.147.18.190
เขียนเมื่อ 

ดิฉันบุญทิว  บานที ได้สร้างบล๊อกเรียบร้อยแล้วนะคะเชิญอาจารย์ ตรวจได้ที่

http://gotoknow.org/blog/boothews

มลฤดี คำกันหา
IP: xxx.147.18.190
เขียนเมื่อ 

ดิฉันมลฤดี คำกันหา ได้สร้างบล๊อกเรียบร้อยแล้วนะคะเชิญอาจารย์ ตรวจได้ที่

http://gotoknow.org/blog/monroudee

 

นางลำดวน
IP: xxx.147.18.190
เขียนเมื่อ 

ดิฉัน นางลำดวน  จะโรจรได้

ได้เยี่ยมเพื่อนเรียบร้อยแล้ว

http://gotoknow.org/blog/lamdouns

 

นางบังอร
IP: xxx.147.18.190
เขียนเมื่อ 

ดิฉันนางบังอร  ไชยสุขได้เยี่ยมเพื่อนแล้วตรวจสอบได้ที่

http://gotoknow.org/blog/lbaangon

นางบังอร
IP: xxx.147.18.190
เขียนเมื่อ 

ดิฉันนางบังอร  ไชยสุขได้เยี่ยมเพื่อนแล้วตรวจสอบได้ที่ http://gotoknow.org/blog/baangon

อุบลวรรณ สดชื่น
IP: xxx.147.18.190
เขียนเมื่อ 

ดิฉันนางอุบลวรรณ สดชื่นได้เยี่ยมเพื่อนเสร็จแล้ว

ตรวจได้ที่ http://gotoknow.org/blog/ubonnwan

 

พรทิพย์ ศรีจันทร์
IP: xxx.147.18.190
เขียนเมื่อ 

ดิฉันได้ทำ บล๊อกและเยี่ยมเพื่อนแล้ว

http://gotoknow.org/blog/pornthips

 

สมจิตร
IP: xxx.147.18.190
เขียนเมื่อ 

ดิฉันนางสมจิตร รอยแก้วได้เยี่ยมเพื่อนแล้ว

http://gotoknow.org/blog/soojits

 

วริศรา นันตกุล
IP: xxx.147.18.190
เขียนเมื่อ 

ดิฉันนาง วริศรา นันตกุล ได้ทำเข้าเยี่ยมเพื่อนแล้วคะตรวจสอบได้ที่

http://gotoknow.org/blog/valisala

บุญทิว บานที
IP: xxx.147.18.190
เขียนเมื่อ 

ดิฉัน บุญทิว บานที  ได้เยี่ยมเพื่อนเสร็จแล้ว

http://gotoknow.org/blog/boothews

ราตรี จันชนะ
IP: xxx.147.18.190
เขียนเมื่อ 

ดิฉัน ราตรี  จันชนะ ได้เยี่ยมเพื่อนhttp://gotoknow.org/blog/ratee1

ขวัญฤทัย
IP: xxx.147.18.190
เขียนเมื่อ 

ดิฉันขวัญฤทัย  ไชยราช ได้สร้างบล๊อก และเยี่ยมเพื่อน http://gotoknow.org/blog/chairat1

 

จินตนา ราสุวรรณ
IP: xxx.150.132.242
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ค่ะ

      ตามที่อาจารย์ได้สั่งงานให้เยี่ยมชมเพื่อนดิฉันได้เข้าเยี่ยมชมเพื่อนเรียบร้อยแล้วค่ะ

http://gotoknow.org/blog/jintana_07

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ

 

นางสาว รัตนาพร พงษ์กลิ่น
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิตที่เคารพ

          ดิฉัน  นางสาวรัตนาพร  เอกคณิตศาสตร์         ค.บ.36.4.1 (อาศัยเรียน)  ได้ทดลองทำบล๊อกไปบ้างแล้วขอความกรุณา  อยากให้ท่านอาจารย์ลองติชมบ้างเพื่อที่จะแก้ไขให้ดีขึ้น 

เรียนท่านอาจารย์มานิตที่เคารพ

 ดิฉัน นางเทียมใจ  กำจัดภัย เอกคณิตศาสตร์ ค.บ. 36.4.1 ได้ทดลองสร้างบล็อกรบกวนท่านอาจารย์

เข้าติชมด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

นางสาว รัตนาพร พงษ์กลิ่น
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิตที่เคารพ

          ดิฉัน  นางสาวรัตนาพร  เอกคณิตศาสตร์         ค.บ.36.4.1 (อาศัยเรียน)  ได้ทดลองทำบล๊อกไปบ้างแล้วขอความกรุณา  อยากให้ท่านอาจารย์ลองติชมบ้างเพื่อที่จะแก้ไขให้ดีขึ้น 

http://gotoknow.org/blog/jvlotus

เรียนท่านอาจารย์มานิตที่เคารพ

ดิฉัน นางเทียมใจ  กำจัดภัย เอกคณิตศาสตร์ ค.บ. 36.4.1 ได้ทดลองสร้างบล็อกรบกวนท่านอาจารย์

เข้าติชมด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

http://gotoknow.org/blog/thaimjai

สุพรรณี ศรีวะรมย์
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 

สร้างบล็อกพ้อมรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว เชิญอาจารย์แวะชมได้ที่นี่นะคะ

สุพรรณี ศรีวะรมย์
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 

สร้างบล็อกและใส่รูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว เชิญอาจารย์แวะเยี่ยมชมได้ที่

htt://gotoknow.org/blog/Jsuphannee

สุพรรณี ศรีวะรมย์
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 

อาจารย์มานิตคะ หนูทำบล็อกและใส่รูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเชิญอาจารย์แวะเยี่ยมได้ที่ 

http://gotoknow.org/blog/Jsuphannee

 

เขียนเมื่อ 
เรียน อาจารย์มานิต ที่เคารพรักอย่างสูง เรื่อง จัดทำบล็อกพระราขดำรัสและทำเว็บไซต์อ้างอิง ข้าพเจ้า นางสาวเยาวลักษณ์ คำตัน เลขที่ 35 นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย หมู่เรียน คบ 35.4.1 ได้ทำบล็อกพระราชดำรัส และได้ทำเว็บอ้างอิงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์เข้าตรวจชมงานและติชมได้ค่ะ ถ้าหากว่ามีข้อบกพร่องประการใด ขอความกรุณาเข้าแสดงความคิดเห็นให้ด้วยค่ะ เพื่อข้าพเจ้าจะได้นำไปแก้ไข ขอกราบขอบพระคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้ ที่อยู่ อีเมล์ [email protected] ที่อยู่บล็อก http://gotoknow.org/ blog/lydy2 หมายเหตุ ขอความกรุณาอาจารย์เข้าชมบล็อกแสดงความคิดเห็นใน http://Gotoknow.org/blog/ymanit ด้วยนะค่ะ เพราะเปิดดูแล้วมีข้อมูลที่แสดงความคิดเห็นอาจารย์หลายคนมากค่ะ
เขียนเมื่อ 
ขอเชิญอาจารย์ มานิต เข้าตรวจชมงาน นางสาวเยาวลักษณ์ คำตัน เลขที่ 35ที่ บล็อกพระราชดำรัสและเว็บอ้างอิง
เขียนเมื่อ 
ขอเรียนเชิญ อาจารย์ มานิต เข้าตรวจงานของนางสาวเยาวลักษณ์คำตัน ได้ที่ http:/gotoknow.org/blog/lydy2
นางสาวเยาวลักษณ์ คำตัน
IP: xxx.156.158.144
เขียนเมื่อ 
ขอเรียนเชิญ อาจารย์มานิต ตรวจงานบล็อกพระราชดำรัสและเว็บไซต์อ้างอิงให้ดิฉันด้วยนะค่ะ ที่ http://gotoknow.org/blog/lydy2
ประยอม หิรัญประภา
IP: xxx.157.201.133
เขียนเมื่อ 

ดิฉันนาง ประยอม หิรัญประภาได้เข้าเยี่ยมเพื่อนและทำมาตรฐานการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

ตรวจสอบได้ที่

http://gotoknow.org/blog/yprayom

 

มลฤดี คำกันหา
IP: xxx.157.201.133
เขียนเมื่อ 

ดิฉันนางมนฤดีได้เข้าเยื่ยมเพื่อนเรียนร้อยแล้วนะคะ

ตรวจสอบได้ที่

    http://gotoknow.org/blog/monroudee

วิไลวรรณ วิไลลักษณ์
IP: xxx.157.201.133
เขียนเมื่อ 

ดิฉันนาง วิไลวรรณ  วิไลลักษณ์ ได้ทำมาตรฐาน 3 ข้อเรียบร้อยแล้วนะคะ

ตรวจสอบได้ที่

http://gotoknow.org/blog/vilaiwan999

 

บัวทอง งามวงศ์
IP: xxx.157.201.133
เขียนเมื่อ 

ดิฉันนาง บัวทอง งามวงศ์ ได้ทำมาตรฐาน 3 ข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ

http://gotoknow.org/blog/buathong300

 

จารุณี ใจใส
IP: xxx.147.20.128
เขียนเมื่อ 

ดิฉัน นาง จารุณี ใจใสได้ทำมาตรฐาน 3 ข้อเรียบร้อยแล้ว

http://gotoknow.org/blog/jaroonee99

 

เรียน อาจารย์มานิต  ยอดเมือง

อาจารย์คะหนูได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่แล้วและได้ทำข้อมูลเพิ่มคือ

1.มาตรฐานการศึกษา

2.กรวยประสบการณ์ของ Edgar Dale

3.ใส่รูปภาพเรียบร้อยแล้วนะคะ

เชิญอาจารย์เข้าตรวจสอบได้ที่

 http://gotoknow.org/blog/tale99

 

ชื่นมะณี กาลสุข
IP: xxx.113.55.204
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์มานิตที่เคารพ

อาจารย์คะหนูได้เขียนมาตรฐานและกรวยประสบการณ์ของเอดกา เดลเสร็จแล้วนะคะ อาจารย์สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่

http://gotoknow.org/blog/chuenmanee

 

ขวัญฤทัย ไชยราช
IP: xxx.113.55.204
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์มานิต

อาจาย์คะดิฉันขวัญฤทัย  ไชยราช เลขที  8 ทำข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว  อาจารย์กรุณาตรวจสอบได้ที่

http://gotoknow.org/blog/chairat1

 

เขียนเมื่อ 

เรียน   ท่านอาจารย์ มานิต     ยอดเมือง

           ดิฉันนางสาวภัชญาภา   บูรณะพิมพ์  เลขที่ 31 คบ.35.4.1   ได้สร้างบล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ รบกวนท่านอาจารย์เข้าไปตรวจผลงานและให้คะแนนด้วยนะค่ะ  ที่  http://gotoknow.org/blog/patchayapa99

ภัทรลภา ศุภฤทธานนท์
IP: xxx.113.55.211
เขียนเมื่อ 

เรียน  ท่านอาจารย์มานิต  ยอดเมือง

หนูได้สร้างบล็อกใหม่เรียบร้อยแล้ว  อาจารย์กรุณาตรวจสอบได้ที่

http://gotoknow.org/blog/patrapa

 

สุภาภรณ์ รัตนศรี
IP: xxx.113.55.199
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิต ที่เคารพ

หนูได้สร้างบล็อกใหม่เรียบร้อยแล้ว  อาจารย์กรุณาตรวจสอบได้ที่ที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ

http://gotoknow.org/blog/ssupapon

 

มนฤดี คำกันหา
IP: xxx.157.145.138
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิตที่นับถือ ดิฉันได้ทำงานตามที่อาจารย์สั่งเรียบร้อยแล้วดังนี้นะคะ

1 สร้างบล้อก

2พระราชดำริ

3สื่อการเรียนการสอน

4ชวนเที่ยวเมืองไทย

5เยี่ยมเพื่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและตรวจสอบได้ที่

http://gotoknor.org/blog/monroudee

 

ณิชนันทน์ ประสิทธิศักดิ
IP: xxx.157.145.138
เขียนเมื่อ 
เรียนท่านอาจารย์มานิตที่นับถือ ดิแนได้ทำงานตามที่อาจารย์สั่งเรียบร้อยแล้วนะคะมีดังนี้ 1การสร้างบล้อก 2การทำสื่อการเรียนการสอน 3การทำไฟด์รุปภาพสถานที่ท่องเที่ยว 4การแวะเยี่ยมเพื่อน 5การทำมาตรฐาน 3 ข้อ ขอให้อาจารย์ตรวจสอบได้ที่ http://gotoknow.org/blog/nitcharnun
ณิชนันทน์ ประสิทธิศักดิ
IP: xxx.157.145.138
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิตที่นับถือ ดิแนได้ทำงานตามที่อาจารย์สั่งเรียบร้อยแล้วนะคะมีดังนี้ 1การสร้างบล้อก 2การทำสื่อการเรียนการสอน 3การทำไฟด์รุปภาพสถานที่ท่องเที่ยว 4การแวะเยี่ยมเพื่อน 5การทำมาตรฐาน 3 ข้อ ขอให้อาจารย์ตรวจสอบได้ที่

http://gotoknow.org/blog/nitcharnun

 

มนฤดี คำกันหา
IP: xxx.157.145.138
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิตที่นับถือ ดิฉันได้ทำงานตามที่อาจารย์สั่งเรียบร้อยแล้วดังนี้นะคะ

1 สร้างบล้อก

2พระราชดำริ

3สื่อการเรียนการสอน

4ชวนเที่ยวเมืองไทย

5เยี่ยมเพื่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและตรวจสอบได้ที่

http://gotoknow.org/blog/monroudee

บัวทอง งามวงศ์
IP: xxx.157.145.138
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิตที่นับถือ ดิฉันได้ทำงานตามที่อาจารย์สั่งเรียบร้อยแล้วดังนี้นะคะ

1 สร้างบล้อก

2พระราชดำริ

3สื่อการเรียนการสอน

4ชวนเที่ยวเมืองไทย

5เยี่ยมเพื่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและตรวจสอบได้ที่

http://gotoknow.org/blog/buathong300

วิไลวรรณ วิไลลักษณ์
IP: xxx.157.145.138
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิตที่นับถือ ดิฉันได้ทำงานตามที่อาจารย์สั่งเรียบร้อยแล้วดังนี้นะคะ

1 สร้างบล้อก

2พระราชดำริ

3สื่อการเรียนการสอน

4ชวนเที่ยวเมืองไทย

5เยี่ยมเพื่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและตรวจสอบได้ที่

http://gotoknow.org/blog/vilaiwan999

 

สุปราณี รากวงศ์
IP: xxx.157.145.138
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิตที่นับถือ ดิฉันได้ทำงานตามที่อาจารย์สั่งเรียบร้อยแล้วดังนี้นะคะ

1 สร้างบล้อก

2พระราชดำริ

3สื่อการเรียนการสอน

4ชวนเที่ยวเมืองไทย

5เยี่ยมเพื่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและตรวจสอบได้ที่

http://gotoknow.org/blog/supranee11

IP: xxx.157.145.138
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิตที่นับถือ ดิฉันได้ทำงานตามที่อาจารย์สั่งเรียบร้อยแล้วดังนี้นะคะ

1 สร้างบล้อก

2พระราชดำริ

3สื่อการเรียนการสอน

4ชวนเที่ยวเมืองไทย

5เยี่ยมเพื่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและตรวจสอบได้ที่

 

http://gotoknow.org/blog/jaroonee99

จารุณี ใจใส
IP: xxx.157.145.138
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิตที่นับถือ ดิฉันได้ทำงานตามที่อาจารย์สั่งเรียบร้อยแล้วดังนี้นะคะ

1 สร้างบล้อก

2พระราชดำริ

3สื่อการเรียนการสอน

4ชวนเที่ยวเมืองไทย

5เยี่ยมเพื่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและตรวจสอบได้ที่

 

http://gotoknow.org/blog/jaroonee99

ลำดวน จะโรจร
IP: xxx.157.145.138
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิตที่นับถือ ดิฉันได้ทำงานตามที่อาจารย์สั่งเรียบร้อยแล้วดังนี้นะคะ

1 สร้างบล้อก

2พระราชดำริ

3สื่อการเรียนการสอน

4ชวนเที่ยวเมืองไทย

5เยี่ยมเพื่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและตรวจสอบได้ที่

 

http://gotoknow.org/blog/lamdouns

บังอร ไชยสุข
IP: xxx.157.145.138
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิตที่นับถือ ดิฉันได้ทำงานตามที่อาจารย์สั่งเรียบร้อยแล้วดังนี้นะคะ

1 สร้างบล้อก

2พระราชดำริ

3สื่อการเรียนการสอน

4ชวนเที่ยวเมืองไทย

5เยี่ยมเพื่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและตรวจสอบได้ที่

 

http://gotoknow.org/blog/baangon

อุบลวรรณ สดชื่น
IP: xxx.157.145.138
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิตที่นับถือ ดิฉันได้ทำงานตามที่อาจารย์สั่งเรียบร้อยแล้วดังนี้นะคะ

1 สร้างบล้อก

2พระราชดำริ

3สื่อการเรียนการสอน

4ชวนเที่ยวเมืองไทย

5เยี่ยมเพื่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและตรวจสอบได้ที่

 

http://gotoknow.org/blog/vbonnwan

พรทิพย์ ศรีจันทร์
IP: xxx.157.145.138
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิตที่นับถือ ดิฉันได้ทำงานตามที่อาจารย์สั่งเรียบร้อยแล้วดังนี้นะคะ

1 สร้างบล้อก

2พระราชดำริ

3สื่อการเรียนการสอน

4ชวนเที่ยวเมืองไทย

5เยี่ยมเพื่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและตรวจสอบได้ที่

 

http://gotoknow.org/blog/pornthips

สมจิตร รอยแก้ว
IP: xxx.157.145.138
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิตที่นับถือ ดิฉันได้ทำงานตามที่อาจารย์สั่งเรียบร้อยแล้วดังนี้นะคะ

1 สร้างบล้อก

2พระราชดำริ

3สื่อการเรียนการสอน

4ชวนเที่ยวเมืองไทย

5เยี่ยมเพื่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและตรวจสอบได้ที่

 

http://gotoknow.org/blog/soojits

วริศรา นันตะกุล
IP: xxx.157.145.138
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิตที่นับถือ ดิฉันได้ทำงานตามที่อาจารย์สั่งเรียบร้อยแล้วดังนี้นะคะ

1 สร้างบล้อก

2พระราชดำริ

3สื่อการเรียนการสอน

4ชวนเที่ยวเมืองไทย

5เยี่ยมเพื่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและตรวจสอบได้ที่

 

http://gotoknow.org/blog/valisala

บุญทิว บานที
IP: xxx.157.145.138
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิตที่นับถือ ดิฉันได้ทำงานตามที่อาจารย์สั่งเรียบร้อยแล้วดังนี้นะคะ

1 สร้างบล้อก

2พระราชดำริ

3สื่อการเรียนการสอน

4ชวนเที่ยวเมืองไทย

5เยี่ยมเพื่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและตรวจสอบได้ที่

 

http://gotoknow.org/blog/boothews

ขวัญฤทัย ไชยราช
IP: xxx.157.145.138
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิตที่นับถือ ดิฉันได้ทำงานตามที่อาจารย์สั่งเรียบร้อยแล้วดังนี้นะคะ

1 สร้างบล้อก

2พระราชดำริ

3สื่อการเรียนการสอน

4ชวนเที่ยวเมืองไทย

5เยี่ยมเพื่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและตรวจสอบได้ที่

 

http://gotoknow.org/blog/chairat1

ราตรี จันชนะ
IP: xxx.157.145.138
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิตที่นับถือ ดิฉันได้ทำงานตามที่อาจารย์สั่งเรียบร้อยแล้วดังนี้นะคะ

1 สร้างบล้อก

2พระราชดำริ

3สื่อการเรียนการสอน

4ชวนเที่ยวเมืองไทย

5เยี่ยมเพื่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและตรวจสอบได้ที่

 

http://gotoknow.org/blog/ratee1

ประยอม หิรัญประภา
IP: xxx.157.145.138
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิตที่นับถือ ดิฉันได้ทำงานตามที่อาจารย์สั่งเรียบร้อยแล้วดังนี้นะคะ

1 สร้างบล้อก

2พระราชดำริ

3สื่อการเรียนการสอน

4ชวนเที่ยวเมืองไทย

5เยี่ยมเพื่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและตรวจสอบได้ที่

 

http://gotoknow.org/blog/yprayom

 

จิราพัชร มูลเมือง
IP: xxx.157.145.138
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิตที่นับถือ ดิฉันได้ทำงานตามที่อาจารย์สั่งเรียบร้อยแล้วดังนี้นะคะ

1 สร้างบล้อก

2พระราชดำริ

3สื่อการเรียนการสอน

4ชวนเที่ยวเมืองไทย

5เยี่ยมเพื่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและตรวจสอบได้ที่

 

http://gotoknow.org/blog/jiraphat

จิราพัชร มูลเมือง
IP: xxx.157.145.138
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิตที่นับถือ ดิฉันได้ทำงานตามที่อาจารย์สั่งเรียบร้อยแล้วดังนี้นะคะ

1 สร้างบล้อก

2พระราชดำริ

3สื่อการเรียนการสอน

4ชวนเที่ยวเมืองไทย

5เยี่ยมเพื่อน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและตรวจสอบได้ที่

 

http://gotoknow.org/blog/jiraphat

 

ไพฑูรย์ สิงสีทา
IP: xxx.150.132.242
เขียนเมื่อ 
งานที่อาจารย์ให้ทำตอนได้ทำเสร็จแล้วค่ะ
ไพฑูรย์ สิงสีทา
IP: xxx.150.132.242
เขียนเมื่อ 

งานที่อาจารย์ให้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญเข้าชมได้ที่

http://gotoknow.org/blog/paitoo    ค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารยมานิต  ที่เคารพอย่างสูง 

ดิฉันนางสาวเยาวลักษณ์   คำตัน  เลขที่  35คบ.35.4.1  ดิฉันได้ส่งE-Mail  หาเพื่อนครบทั้ง  10  คนแล้วค่ะ   และขอเรียนเชิญท่านอาจารย์เข้าเยี่ยมชมบล็อกได้ที่

 http://gotoknow.org/blog/lydy2

ขอบคุณค่ะ

  

 

 

นางยุพิน บัวเงิน
IP: xxx.25.48.43
เขียนเมื่อ 
ดิฉันนางยุพิน  บัวเงิน  เลขที่  34  คบ.35.4.1  เอกการศึกษาประถมวัย  

จากการเรียนวิชานวัตกรรมฯ สอนโดย ผ.ศ.มานิต ยอดเมือง ดิฉันได้ส่งอีเมล์หาเพื่อนครบ  10  คนแล้วค่ะ

http://gotoknow.org/blog/upin

อยากให้อาจารย์ได้เข้าไปชมบล็อกและให้คำแนะนำติชมด้วย

เรียนท่านอาจารย์มานิต  ยอดเมืองที่เคารพอย่างสูง

ดิฉันนางสาวภิรมย์รักษ์  พรมวัง  คบ.35.4.1  เอกการศึกษาประถมวัย  ได้ส่งอีเมล์หาเพื่อนครบทั้ง  10  คนแล้วค่ะ

เรียนเชิญท่านอาจารย์เข้าตรวจงานติชมชมบล็อกได้ที่

http://gotoknow.org/blog/piromrak

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิต  ยอดเมืองที่เคารพอย่างสูงดิฉันนางสาวปรีชยาภรณ์ อุนาพันธ์ หมู่เรียน ค.บ. 35.4.1 เอกการศึกษาปฐมวัย

ดิฉันได้ส่งอีเมล์หาเพื่อนครบทั้ง  10  คนแล้วค่ะ

เรียนเชิญท่านอาจารย์เข้าติชมชมบล็อกได้ที่

http://gotoknow.org/blog/picapon

 

โสภา กลิ่นลั่นทม
IP: xxx.147.81.21
เขียนเมื่อ 
อาจารญ์คะดิฉันได้ทำงานที่ท่านสั่งเรียนร้อยแล้วขอให้อาจารย์ตรวจสอบได้ที่ http://gotoknow.org/blog/sopha99
โสภา กลิ่นลั่นทม
IP: xxx.147.81.21
เขียนเมื่อ 
อาจารย์คะดิฉันได้ทำงานตามที่อาจารย์สั่งเรียบร้อยแล้วค่ะตรวจสอบได้ที่ http://gotoknow.org/blog/sopha99
จินตนา ราสุวรรณ
IP: xxx.150.132.242
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพค่ะ

      งานที่ท่านอาจารย์สั่งนั้นเรียบร้อยแล้วนะค่ะ

  เชิญท่านอาจารย์เข้าเยี่ยมชมได้ที่

  http://gotoknow.org/blog/jintana-07

นิสรา คู่แก้ว
IP: xxx.150.132.242
เขียนเมื่อ 

ท่านอาจารย์ที่เคารพค่ะ

      ดิฉันได้ทำงานที่อาจารย์มอบหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะค่ะเรียนท่านอาจารย์เข้าชมได้ที่

 http://gotoknow.org/blog/paitoo-

นิสรา คู่แก้ว
IP: xxx.150.132.242
เขียนเมื่อ 

ท่านอาจารย์ค่ะ

     ดิฉันทำงานที่อาจารย์มอบหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะค่ะเชิญท่านอาจารย์เข้าชมได้ที่

http://gotoknow.org/blog/nitsara

ไพฑูรย์ สิงสีทา
IP: xxx.150.132.242
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ

   งานที่อาจารย์ให้ดิฉันทำนั้นเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญท่านอาจารย์เข้าเยี่ยมชมได้ที่

http://gotoknow.org/blog/paitoo-

วิไลวรรณ อาจหาญ
IP: xxx.150.132.242
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพค่ะ

ดิฉันทำงานที่อาจารย์มอบหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

เชิญท่านอาจารย์เข้าชมได้ที่

http://gotoknow.org/blog/wilaiwan

วิไลวรรณ อาจหาญ
IP: xxx.150.132.242
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ค่ะ

   งานที่อาจารย์ให้ทำดิฉันทำเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญเข้าเยี่ยมชมได้ที่

http://gotoknow.org/blog/wilaiwan49

โสภา กลิ่นลั่นทม
IP: xxx.147.16.105
เขียนเมื่อ 

ได้ทำบล๊อกและงานเสร็จเรียบร้อย

เชิญตรวจได้คะ

http://gotoknow.org/blog/sopha99

สุภาพ ผ่องใส
IP: xxx.147.16.105
เขียนเมื่อ 

ได้ทำบล๊อกและงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ

เชิญตรวจได้ีนะคะ

http://gotoknow.org/blog/suphap99

นงลักษณ์
IP: xxx.147.16.105
เขียนเมื่อ 

ดิฉัน นงลักษณ์ จูมสิมมา  ได้ทดลองทำบล็อกเสร็จแล้วกรุณาตรวจสอบได้คะ ที่

http://gotoknow.org/blog/nonglak1

 

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิต  ยอดเมือง

ดิฉันนางสาวนวลจันทร์  กลไกล เลขที่  19  คบ.35.4.1  ได้ส่งอีเมล์หาเพื่อน  10  คนเรียบร้อยแล้วค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิต  ยอดเมือง

ดิฉันนางสาวสุกัญญา  พินทอง  เลขที่  46  คบ.35.4.1  เอกการศึกษาประถมวัย

ดิฉันได้ส่งอีเมล์หาเพื่อนครบทั้ง  10 คนแล้วค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์มานิต  ยอดเมือง

ดิฉันนางสาวสุนันทา  สนธิชัย  เลขที่  47  คบ.35.4.1  เอกการศึกษาประถมวัย   ดิฉันได้ส่งอีเมล์หาเพื่อน  10  คนแล้วค่ะ

ขอบคุณค่ะ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น