หลากหลายความคิดสร้างสรรค์ ในการนำเสนอ Patho OTOP2 เมื่อ 15 มิย 49

ถือเป็นกุศโลบายที่ประสบความสำเร็จยิ่ง ในการที่ขยายเวลารับสมัครโครงการมาเรื่อยๆ

นำเรื่องราว และ รูปของทีมที่นำเสนอ Patho Otop2 มาทุกครั้งจนถึงครั้งที่ 3 (8 มิย.)   หากจะไม่นำของวันที่ 15 มิย. ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายมาบอกกล่าวกันด้วย ก็เห็นทีจะไม่เป็นธรรม เรียกว่า มาช้า ดีกว่าไม่มา  

ถือเป็นกุศโลบายที่ประสบความสำเร็จยิ่ง ในการที่ขยายเวลารับสมัครโครงการมาเรื่อยๆ จนถึงสัปดาห์ที่เริ่มมีการนำเสนอ  ตรงนี้ตั้งใจสำหรับทีมที่สองจิตสองใจ กล้าๆ กลัวๆ จะส่งดีไม่ดี รอมาฟังคนอื่นนำเสนอก่อน (หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ) แล้วจึงตัดสินใจอีกที   แล้วก็ทำให้มีโครงการมานำเสนอเพิ่มในสัปดาห์ที่ 4 คือวันพฤหัสที่ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมาถึง 8 โครงการ!! รวมโครงการใน Otop2 ทั้งหมด 27 โครงการ

และที่ประทับใจมากเป็นพิเศษของการนำเสนอในรอบนี้ คือ 1) มีทีมจากหน่วยงานสนับสนุนหลายทีมเช่น ธุรการภาควิชา หรือ ธุรการกายวิภาค ซึ่งใน Otop1 นั้น มีน้อย และ 2) เป็นโครงการที่มีแนวคิดหลากหลาย น่าสนใจมากเช่น

  • โครงการ “ประดิษฐ์เตาไฟฟ้าใช้ในงานขึ้นรูปพลาสติก” ของคุณวิทยา ทองเพ็ง ซึ่งเจ้าตัวบอกว่า นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการสร้างเตาเผามาใช้
  • โครงการ  “AAR การออกหน่วยรับบริจาคโลหิต”  นำเทคนิค AAR มาใช้เพื่อทบทวนและปรับปรุงการออกรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่
  • โครงการ  “ลดปัญหาการรับพัสดุเพื่อขอตรวจรับ” ซึ่งนำแนวคิด 5 ส. มาปรับปรุงงาน
  • โครงการ “IQC Hb Typing สู่มาตรฐานคุณภาพ” ซึ่งจะนำไปสู่การขอรับรอง ISO ต่อไป
    …. เป็นต้น

 

 
 บรรยากาศในห้องนำเสนอ  คุณวิทยา ทองเพ็ง  ทีมวิทยาศาสตร์รุ่นเก่า

ประดิษฐ์เตาไฟฟ้าใช้ในงานขึ้นรูปพลาสติก

   
คุณจำเป็น ยอดมุณี  ทีมเบื้องหลัง

ฐานข้อมูลหนังสือรับ-ส่งเอกสาร 

 คุณอุไรวรรณ หีมใบ ทีมเบื้องหลัง

ฐานข้อมูลหนังสือรับ-ส่งเอกสาร

   
คุณธนาศักดิ์ มะหมัด ทีมข้างนอกสุขใส ข้างในต๊ะติ๊งโหน่ง

ลดความสูญเสียในขั้นตอนการทำงาน

 คุณสรัญญา หัสรินทร์ ทีมรักจังคลังเลือด

“AAR การออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

   
 คุณธนรัช แก้วณรงค์  ทีมพลังทั้ง 5

ลดปัญหาการรับพัสดุเพื่อขอตรวจรับ

 คุณกุศล ณ สงขลา  ทีม Sero OK2

ลดเวลาในการค้นหาสิ่งส่งตรวจ

   
คุณกลิ่น กาละ  ทีม K2 น้องใหม่ (ป้ายแดง)

ลดปัญหาการรายงานผลเกล็ดเลือดเกาะกลุ่ม

 คุณสาริษฐา บัวทอง  ทีม 3 ทหารเสือ

 “IQC Hb Typing สู่มาตรฐานคุณภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Join Smart Pathความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณ "reporter"ค่ะ เสียดายไม่มีโอกาสอยู่ฟังวันนั้น แต่ก็ได้เห็นบรรยากาศและเนื้อหาโดยรวม กำลังคิดถึงอยู่พอดีค่ะ ว่าจะมีไหมหนอ เพราะเข้าฟังมาทุกรอบขาดไปรอบเดียวนี่แหละ ขอบคุณจริงๆค่ะที่ทำให้ไม่พลาด (ไปเสียทีเดียวจริงๆ)