หนังเรื่องนี้ ใช้ สอนธรรมะได้  หากผู้เรียน  คว้าจับ (capture) ความรู้ได้

มองเห็น implicit knowledge ที่อยู่ในเนื้อหา สาระของเรื่องได้   ก็จะเรียนรู้ได้

 

ลองดูหนังเรื่องนี้ดูบ้างนะครับ