โปรแกรมการพัฒนาชุมชน

ประสบการณ์การลงพื้นที่
ตั้งแต่พวกเรา 3 คนได้ได้มาฝึกประสบการณ์ที่ ศบอ.เมืองนครศรีธรรมราชครั้งนี้ก็ได้ความรู้ใหม่ ๆ จากการไปลงพื้นที่ตามชุมชนหรือหมู่บ้านต่าง ๆได้รับความรู้จากชาวบ้านในการจัดการเรียนรู้แก้จนของชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนได้ นอกจากนี้เป็นการยกระดับและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นโดยการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักพัฒนาชุมชนความเห็น (1)

  • ดีใจที่อรและเพื่อนเริ่มต้นได้แล้ว
  • นำประสบการณ์มาเล่าได้ดี กรุณาเล่างานที่ทำต่อไปเรื่อยๆนะจะติดตามอ่าน
  • แจ้งชื่อ Blog .ให้อาจารย์นิเทศของ มรภ.นครศรีฯ ได้ทราบเพื่อนิเทศกันทาง IT ก็จะดีนะครับ