การเรียนเลขานุการของดิฉันเป็นปีที่  5  แล้ว  ซึ่งไม่กี่เดือนก็จะจบในระดับปวส.  ดิฉันมีความดีใจมากที่เรียนมาถึงขึ้นนี้  และภูมิใจในตัวเองมากที่สุดในโลกเลย