ตามที่สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดตั้งโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) เรื่อง การฝึกอบรมผู้ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว

โดยมีบริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ให้ความรู้

สถานที่จัดฝึกอบรมคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ Citcoms  โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมในวันนี้

กำหนดการฝึกอบรมให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2549

 ในวันนี้ผู้ที่เข้าอบรมก็มาทั้งหมด8 สถาบันอุดมศึกษาด้วยกัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตพิษณุโลก และมหาวิทยานเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

เรื่องการฝึกอบรมระบบการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นทำให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยนเรศวรสนใจเป็นจำนวนมากขอเข้าร่วมรับการฝึกอบรม

ดิฉันเก็บภาพบรรยากาศการฝึกอบรมมาฝาก

 

รายงานสดวันนี้

ภาพข่าว