๑๐๓. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร

ศรีกรม
การอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรรุ่นที่ ๑/๒๕๕๓

การพัฒนาบุคคลากรเป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ในการที่จะส่งเสริมสับสนุนให้บุคลากรให้ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะอยู่เสมอ เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้า และเพิ่มทักษะในองค์ความรูที่เกี่ยวข้องสำหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของตน และองค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

ศูนยฺ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับอนุมัติจากสำนักงานอัยการสูงสุด ให้ดำเนินการตามโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเป้าหมายที่จะดำเนินการอบรมบุคลากรจำนวน ๒๐๐ คน โดยระยะแรกจะดำเนินการ จำนวน ๕ รุ่น ๆ ละ ๒๐ คน ในระหว่างวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ใช้เวลาในการฝึกอบรมรุ่นละ ๓ วัน

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา นายมนัส สุขสวัสดิ์  ผู้ตรวจราชการอัยการ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยมีข้าราชการธุรการ และพนักงานราชการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้ารับการอบรมจำนวน ๒๐ คน ณ ห้อง E -Class Room  ชั้น ๘ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารรัชดาภิเษก โดยมี นายยุคล เหล่าพูนสุข รองอธิบดีอัยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯได้เลือกให้ นางสาวอัชรี ขาวขำ ตำแหน่งนิติกร ชำนาญการ ฝ่ายกิจการอัยการสูงสุด เป็นประธานรุ่นที่ ๑/๒๕๕๓ ซึ่งจะเป็นผู้ประสานงาน และทำกิจกรรมต่าง ๆ ของรุ่น พร้อมทั้งคณะกรรมการของรุ่น เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และมีความสัมพันธ์อันดีในระหว่างสมาชิกของรุ่น

ทุกท่านสามารถคลิ๊กอ่านได้ที่ http://www.ictc.ago.go.th/download53/train53_1.pdf

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  ชุมชนคน อส.

คำสำคัญ (Tags)#โครงการเพิ่มศักยภาพฯรุ่นที่ ๑๒๕๕๓

หมายเลขบันทึก: 372660, เขียน: 07 Jul 2010 @ 08:41 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 10:35 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)