การนำเสนอ idol ผู้นำในดวงใจของนิสิต ที่ต่างคนคิดและสะกัดเอามวลความคิดและประสบการณ์ที่ทรงคุณค่ามาแลกเปลี่ยนกันและกัน การนำเสนอนั้นมีนักบริหารมืออาชีพในดวงใจหลายวงการและหลายระดับตั้งแต่ Local ไปถึง Global สุดแต่ใครจะไขว่คว้ามานำเสนอ ดังตัวอย่าง

  

 Sigve Brekke