เพลงอาบน้ำ

อาบน้ำแล้วสบายตัว  สระหัวแล้วสบายผม

ตัดเล็บที่มันแหลมคม

ปากหอมน่าดม  เพราะหนูแปรงฟัน

ดี ดี ดิ้วๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ