กิจกรรม ( ปลูกป่า 12 สิงหาคม)

กิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เป็นโครงการ ที่หน่วยอนุรักและจัดการต้นน้ำพะโต๊ะจัดขึ้น โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เข้าไปมีส่วนร่วมในทุกครั้ง

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)