เรื่องเล่าจากการทำงาน ชาว ศบป.ชุมพร (4)

  Contact

  ติดตามงานโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  

               เดินทางจากศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตชุมพร เข้าสู่บางเบิด จากตำนานอันโด่งดังในอดีตใกล้ ๆ ฟาร์มบางเบิดในอดีต ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร  ถึงโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 5 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร งานโครงการฯ ติดกับทะเล มีการปรับสภาพดินทรายชายหาดให้เป็นสวน พร้อมจะปลูกพืชตัวอื่น ๆ ได้ เช่น สับปะรด มะพร้าว ส้มโอ พุทรา น้อยหน่า มะม่วง ฯลฯ

              ขณะนี้กำลังปลูก ดูข้อมูลและผลผลิตอยู่ ติดตามงานทุก ๆ อาทิตย์ ๆ ละครั้ง ติดตามตัดหญ้า ดูแลรักษาสวน ในเนื้อที่ทั้งหมด 22 ไร่ ประกอบกับทิวทรรศน์ชายหาดอันสวยงาม

              ขอแนะนำสถานที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ไว้เพียงแค่นี้

              ข้อมูลโดย...
                               คณะทำงานโครงการพัฒนาส่วนพระองค์
                               ศบป.ชุมพร

                           

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In SOBOPOCHUMPHON

Post ID: 3656, Created: , Updated, 2012-02-11 13:58:25+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ขุมความรู้จากประสบการณ์

Recent Posts 

Comments (0)