ชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

prasarn s.
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พัฒนาให้เกิดชุมชนที่มีความพร้อม และพึ่งพาตนเองได้

ชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

โครงการชุมชนเตรียมความพร้อม จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ มีเป้าหมายให้ชุมชนเกิดความตระหนักในภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และวางแผนที่จะรับมือกับภัยพิบัตินั้นๆ ผ่าน คู่มือการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยชุมชน ซึ่งชุมชนเป็นผู้ที่จัดทำขึ้นมาเอง โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อพัฒนาให้เกิดชุมชนที่มีความพร้อม และพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้การดำเนินงานในโครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพชุมชนประสบภัยสึนามิในภาคใต้ มูลนิธิรักษ์ไทยได้ร่วมกับ 16 ชุมชนชายฝั่งอันดามัน ในพื้นที่จังหวัด ระนอง พังงา และกระบี่

 *

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน

 *

ชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติบ้านเกาะเหลา เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อ.เมือง จ.ระนอง

http://www.youtube.com/watch?v=WERtXxgeLfE

*

ชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภยพิบัติบ้านสินไห (เกาะสินไห) เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อ.เมือง จ.ระนอง

http://www.youtube.com/watch?v=m9vlzpnpRFo

 *

ชุมชนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติบ้านเกาะหาดทรายดำ ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง

http://www.youtube.com/watch?v=1_vufe5mdn4

 *

ดำเนินงานโดยมูลนิธิรักษ์ไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติความเห็น (0)