เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลก


เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลก

เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลก

    ปัจจุบันนี้คนเริ่มนำเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องกับการใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น เพราะ  
เทคโนโลยีสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์ อีกทั้งยังมีการประดิษฐ์คิดค้นเทค  
โนโลยีใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ มีทั้งการพัฒนาทั้งทางด้านการสื่อสาร  การศึก  
ษา  การเกษตร  ล้วนแล้วแต่มีการนำเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้น    
    เทคโนโลยีจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ เทคโนโลยีก็เป็นส่วนประกอบ  
ที่สำคัญ ในด้านของการสื่อสาร  เพื่อเป็นการกระจายความรู้ให้แก่ประชาชน และยังเป็นสิ่งสำคัญ  
ที่ทำให้เราทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบโลกอย่างถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำ ดังนั้นเราจึงถือ 
ได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่เราต้องการในการดำเนินชีวิตของเราในปัจจุบัน  
   เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้เกิดแนว  
โน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลาย ๆด้านของการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีอยู่หลายประการ ยกตัว  
อย่างเช่น การดูโทรทัศน์ เมื่อเราเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ เราก็ไม่สามารถที่จะเลือกตามความต้อง  
การได้  ถ้าสถานีส่งสัญญาณใดมา  เราก็จะต้องชม  แนวโน้มจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เมื่อ 
ต้องการชมภาพยนตร์เรื่องใดก็สามารถเลือกชม และดูได้ตั้งแต่ต้นรายการ สามารถเลือกตามความ 
ต้องการได้ มีการตอบสนองตามความต้องการของเรา เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาการ 
ที่ก้าวหน้าจนสามารถที่จะนำระบบสื่อสารมาตอบสนองตามความต้องการของมนุษย์ได้   
    เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งอาจทำในสิ่งที่เราคิดว่าไม่มีโอกาสเป็นไปได้ ให้กลับ 
เป็นไปได้โดยง่ายก็ได้ แม้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีประโยชน์ แต่ก้อมีโทษไม่น้อยไปกว่าประ 
โยชน์ของมันเลย  หากเราใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่ถูกต้องสมควร  โทษที่จะตามมาก็มีมากมายเช่นกัน  
    ในโลกอนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์เพิ่มมากขึ้น  เพราะ  
เทคโนโลยีมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆไม่มีหยุดยั้ง  ความต้องการในการใช้ของมนุษย์ก็มีเพิ่มมากขึ้น  
ตามไปด้วย  แต่เราก็ควรใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างระมัดดระวังโดยที่ไม่ควรใช้ในทางที่ผิด   
 เพราะโทษที่เกิดขึ้นมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจะมีความร้ายแรงมากพอสมควรและแก้ไขได้  
ยาก ซึ่งขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของผู้ใช้ว่าจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ให้ประโยชน์หรือให้  
โทษแก่ตนเอง 
หมายเลขบันทึก: 36508เขียนเมื่อ 2 กรกฎาคม 2006 06:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 08:15 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

ยาวจัง แต่ก็เข้าจัยดี

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี