การศึกษาทางไกล

การศึกษาทางไกล

ความหมายของ “การศึกษาทางไกล
การศึกษาทางไกล หมายถึง ระบบการศึกษาที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกัน แต่สามารถทำให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยอาศัยสื่อการสอนในลักษณะของสื่อประสมโดยการใช้สื่อต่างๆ

หลักการของการศึกษาทางไกล
1. การศึกษาตลอดชีวิต
2. การให้โอกาสเท่าเทียมกันในการศึกษา
3. ส่งเสริมการศึกษามวลชน

ระบบการสื่อสารในการศึกษาทางไกล
ระบบการสื่อสารที่ใช้ในการสอนทางไกลแบ่งได้เป็น 2 ระบบ ได้แก่
1. ระบบการสื่อสารทางเดียว แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1.1 การใช้วิทยุและโทรทัศน์
1.2 การเรียนด้วยคอมพิวเตอร์
2. ระบบการสื่อสารสองทาง
2.1 การประชุมทางไกล
2.2 ห้องเรียนเสมือน เป็นการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน

การศึกษาทางไกลแบบการสื่อสารสองทาง
การศึกษาทางไกลในลักษณะนี้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
1. การประชุมทางไกล ใช้เครือข่ายโทรคมนาคม
2. ห้องเรียนเสมือน ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E-learning

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษาทางไกล

หมายเลขบันทึก: 36419, เขียน: 01 Jul 2006 @ 14:12 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)