10คำถาม

คอม

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มีกี่ส่วนอะไรบ้าง

-           2 ส่วน hardware และ software

ฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยกี่ส่วน อะไรบ้าง

-           4 ส่วน คือ หน่วยประมวลผลกลาง ส่วนนำเข้า ส่วนแสดงผล และส่วนประกอบอื่น

หน่วยประมวลผลกลาง หรือ CPU ย่อมาจาก

-           Central Processor Unit

RAM ย่อมาจาก

-           Random Access Memory

จอมีกี่ประเภทอะไรบ้าง

-           2 ประเภท คือ LCD และ CRT

แผงวงจรหลักเรียกอีกอย่างว่าอะไร

-           เมนบอร์ด

ประเภทของคอมมีกี่ประเภท

-           3 ประเภท

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ตามบ้านเรือนทั่วไปคือคอมพิวเตอร์ประเภทใด

-           PC

หน่วยความจำเรียกว่าอะไร

-           RAM

เครื่องพิมพ์มีกี่ประเภท

- 4 ประเภท คือ Dot matrix, Laser, Ink jet, thermal

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มะเดี่ยวสีความเห็น (0)