ไม่ได้เขียนบันทึกมาหลายวัน ชักคันไม้คันมือ วันนี้เราจะเขียนเรื่องอะไรดีน๊ะ???

          เผอิญเห็น พี่ผอบ กำลังจัดใบส่งตรวจ Lab. ของ รพ.อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งของรัฐ และเอกชน  รวมทั้งคลินิกต่าง ๆ  มากบ้าง น้อยบ้างในแต่ละเดือน และยังไม่รวมใบส่ง Lab. ตรวจวิจัยของแพทย์ภายในโรงพยาบาล ซึ่งมีอีกหลาย ๆ งานวิจัย รวมแล้วประมาณเกือบ 100 แห่ง

5s พี่ผอบต้องเรียงใบ Lab. แยกออกเป็นแต่ละโรงพยาบาล ใช้พื้นที่เต็มบริเวณเคาน์เตอร์

          หลังสิ้นเดือนของทุก ๆ เดือน พี่ผอบต้องนำใบ Lab. ต่าง ๆ มาแยกแต่ละ รพ. ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร เผอิญมีโครงการ 5 ส.ท้าทาย ส่งมายังหน่วยงานต่าง  ๆ รวมทั้งในห้องก็มีคุณวรรณี และคุณบุญเลิศ เป็นอนุกรรมการ 5 ส. ของคณะแพทย์ ก็ได้มาบอกถึงรายละเอียดของโครงการ  ผู้เขียนกับพี่ผอบ ก็เลยคิดว่าจะลองทำเรื่องการเก็บแยกใบ Lab. ของรพ.ต่าง ๆ เป็นโครงการนำเสนอลองดู..

        โดยเราจะต้องจัดหาหรือประดิษฐ์กล่องขนาดเท่าใบ Lab. ทำเป็นชั้น  ๆ แยกเป็นแต่ละรพ.  และหลังจากผู้ที่ทำหน้าที่ Recheck เสร็จ ก็ให้เก็บแยกใส่กล่องแต่ละ รพ. 

 ทำไมเราต้องเก็บใบ Lab. แยกออกแต่ละโรงพยาบาล .......

เพราะหลังจากสิ้นเดือน จะมีการเรียกเก็บเงินจากรพ.ต่าง ๆ ที่ส่ง Lab. มาตรวจวิเคราะห์ พี่ผอบจะต้องนำใบรายการเรียกเก็บ มาตรวจ Check กับใบ Lab. จากรพ.นอกทั้งหมด ว่าตรงกันหรือไม่ เพราะก็มีบ้างที่บางครั้งเราลงทะเบียนผิด ทำให้เรียกเก็บเงิน รพ. ผิด ก็จะมีจดหมายมา หรือ บางครั้งผู้ป่วยชำระเงิน ไม่ได้ค้างจ่าย แต่อาจเผลอไปลงทะเบียนเป็นค้างจ่าย ก็จะมีหนังสือส่งมา (สด  ๆร้อน ๆ) เป็นต้น

ประโยชน์ที่ได้คาดว่า.....

  • พอวันสิ้นเดือนเราก็รวบใบแยกได้เลย ไม่ต้องเสียเวลามาแยกใบเก็บ ลดขั้นตอนในการแยกใบแต่ละรพ. ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 -3 ชั่วโมง 
  • เมื่อมีการโทรถามผลของรพ.ต่าง ๆ หรือ Lab. อื่น ๆ เราก็ค้นง่ายสะดวก 
  • ใบ Lab. รพ.ต่าง ๆ ได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม

ถ้าจำไม่ผิดต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายในเดือนนี้ แต่ผู้เขียนยังไม่มีไฟเลย ขอเขียนเป็นบันทึกเอาไว้ก่อนแล้วกัน