การทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร

Be green
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การทำงาน ส่วนร่วม

        

 

                การทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร

 

การทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร  โดยรับผิดชอบโครงการร่วมกันนั้น   อาจจะมีรายละเอียดบางอย่างที่ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน หรือเป้าหมายที่วางไว้   ดังนั้น  ในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันระหว่างองค์กร ควรมีข้อพิจารณา ดังนี้

 ระเบียบการเบิกจ่าย ต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจน เนื่องจากแต่ละองค์กรมีข้อปฏิบัติในรายละเอียดต่างกัน   ดังนั้น  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีรายละเอียดรายการที่จะเบิกจ่าย แล้วหารือร่วมกันระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมมีระเบียบรองรับที่ชัดเจน ในการนำเสนอผู้บริหาร ซึ่งทำให้การพิจารณาอนุมัติตัดสินใจง่ายขึ้น

  1. การทำกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่ ควรมีการประสานงานทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  หากมีกรณีที่ต้องตัดสินใจ   ผู้บริหารสามารถสนับสนุน หรือแก้ไขทำให้การดำเนินงานสำเร็จไปด้วยดี
    1. การดำเนินงานร่วมกัน  ควรมีการประชุมอย่างน้อย 3 ครั้ง คือ

- การประชุมชี้แจงโครงการ หรือกิจกรรมที่จะทำร่วมกัน  เพื่อกำหนดบทบาทการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของแต่ละองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสร้างความเข้าใจในงานที่ทำให้ตรงกัน รวมทั้งหารือขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ   ทั้งนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรที่เป็นเจ้าภาพหลักจะต้องจัดทำ “ร่าง”   กรอบหรือรูปแบบการดำเนินงานก่อนเพื่อในการร่วมคิดให้ความเห็นใช้เวลาไม่นานนัก เนื่องจากข้อจำกัดเวลาของแต่ละองค์กร

- การประชุมก่อนการดำเนินงาน เพื่อตรวจสอบความพร้อมของแต่ละส่วน

- การประชุมสรุปผลการดำเนินงานเสร็จแล้ว เพื่อการปรับปรุงในการทำงานครั้งต่อไป โดยองค์การที่ทำสรุปควรจัดส่งรายงานสรุปสั้นๆให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง

        ในส่วนนี้ พบว่า  การประชุมสรุปผลมีการปฏิบัติบ้างแล้ว แต่การนำข้อสรุปดังกล่าวมาปฏิบัติจริงในการดำเนินงานครั้งต่อไป ยังมีค่อนข้างน้อย จึงควรเพิ่มการปฏิบัติในส่วนนี้มากขั้น ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในระดับบุคคลและระดับภาพรวม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนไทยหัวใจสีเขียว

คำสำคัญ (Tags)#การทำงาน ส่วนร่วม

หมายเลขบันทึก: 363425, เขียน: 03 Jun 2010 @ 11:17 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 18:16 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)