คงไม่มีใครปฏิเสธว่าความรุนแรงในสังคมไทยโดยเฉพาะในหมู่เด็กและเยาวชนเป็นเรื่องที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากกยิ่งขึ้น ดูเหมือนว่าการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหากลายเป็นเรื่องธรรมดาไปในหมู่เด็กและเยาวชนบ้านเราไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสคริปวิดีโอที่ออกมาจากโทรศัพท์มือถือหลายกรรี การยิ่งใส่กันจนมีผู้เสียชีวิตกรณีนักเรียนอาชีวะเมื่อไม่นานมานี้ เรื่องสะท้อนอะไรกับสังคมไทย   สันติชนเห็นว่า1.เรื่องนี้ที่หาทางออกกัน โดยตำรวจใช้วิธีรุนแรงทางกฎหมาย คดีอาญาในเรื่องการทำร้ายร่างกาย และการข่มขืนใจบีบบังคับให้กระทำการกราบเท้า น่าจะเป็นปัญหาแบบวัวหายล้อมคอก 2.กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษามีนโยบายให้ดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาด นี่ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอีก ทางออกของสังคมไไทยที่เป็นเรื่องต้นเหตุไม่ค่อยจะมีใครคิดเห็นกัน เราเห็นว่า การอบรมดูแลเด็กและเยาวชนในครัวเรือน ด้านศีลธรรมจริยธรรมประสบความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง เมื่อการอบรมบ่มเพาะไม่มี ยากที่จะนำเอาหลักธรรมคำสอนของแต่ศาสนาอันทรงคุณค่ามาใช้ได้ ผู้ปกครองในยุคทุนนิยมโลกาภิวัฒน์ไม่มีเวลาแม้แต่จะอบรมดูแล สั่งสอนเด็ก หลายครอบครัวผู้นำไม่เป็นอีกด้วย การให้ความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ความรุนแรงในสังคมไทยก็แทบจะหาไม่ได้เลยในทุกระดับ เราจึงพบเห็นการใช้ความรุนแรงทั้งในเด็กและเยาวชน ผู้ใหญ่กันอย่างกว้างขวาง ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ผู้ใหญ่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ครูบาอาจรารย์ ปราชญ์ เมธีทั้งหลายจะได้ขบคิดว่าจะเอาอย่างไรกันดีกับเรื่องนี้ เพื่อไม่ให้ความรุนแรงเกิดขึ้นในสยามเมืองยิ้มบ้านเรา