การทำงานเรื่องใดต้องไม่คาดหวังว่าทุกคนจะพอใจ

ต้องไม่คิดว่าทุกอย่างต้องได้ดั่งใจทุกครั้ง

เมื่อไม่พอใจ ก็ต้องไม่เอาคำพูดทำร้ายคนอื่น

เพราะการที่ทำร้ายคนอื่นด้วยวาจา เนื่องจากการมีอคติ ก็เท่ากับเอาความทุกข์ของตัวเองไปสะสมที่ผู้อื่น

    คนเราไม่สามารถให้ใครยอมรับหรือรักได้ทุกเรื่องหรือทุกคน

เมื่อมีคนบอกว่าบกพร่องตรงไหน ก็ต้องระงับใจ

ไม่ควรโต้ตอบทันทีด้วยอารมณ์ 

เพราะคำพูดอาจไปทำร้ายคนที่บอกเหมือนกับเอาความโกรธของตัวเองไปสะสมไว้ที่คนอื่น

   คนเราทำงานกับผู้ร่วมงานต่างอายุ   

คนอายุน้อยกว่าออกความเห็นที่อาจขัดแย้งกับความคิดของตัวเอง

อย่าไปพูดเพ่งโทษเขาด้วยเห็นว่าอายุน้อยกว่าหรืออยู่ใต้อำนาจ

เพราะการพูดใช้อำนาจเพื่อทำร้ายคนอื่นนั้น ก็เหมือนกับการยื่นยาพิษของตัวเองไปสะสมที่ผู้อื่น