MJUKM News 1(3) July, 2006

เล่าสู่กันฟัง ควันหลงเปิดตัว MJUKM


 เล่าสู่กันฟัง ควันหลงเปิดตัว MJUKM              

เป็นไปด้วยความชื่นมื่น อบอุ่นและเป็นกันเองค่ะ (ม่วนด้วยอีกต่างหาก) สำหรับงาน เปิดตัว KM: ค้นหาทุนปัญญามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่จัดไปเมื่อวานนี้     ( 28 มิ.ย. 2549) จำนวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้มีประมาณ 1 3 0 คน (จากที่ตั้งเป้าไว้ที่จำนวน 80 คน)     ผู้สนใจเรื่องนี้มาจากหลากหลายสาขาวิชา ประกอบด้วยคณาจารย์ และฝ่ายสนับสนุน   ทั้งจากแม่โจ้เชียงใหม่ , เเม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และแม่โจ้ชุมพร ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องจำนวนคนที่สนใจค่ะ ส่วนกิจกรรมที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บุคคลากรในแม่โจ้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย มีโอกาสมาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อที่มีความสนใจร่วมกัน โดยเรามองว่าจากเวทีนี้   กลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกันนี้ จะมีการรวมตัวกันเพื่อดำเนินกิจกรรม และสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมกันเป็นชุมชนแนวปฏิบัติ ( Community of Practice: CoP) ที่เข้มแข็งต่อไป โดยมีคณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ประสานงานในภาพรวม  

กิจกรรมในช่วงเช้า            

กิจกรรมในช่วงเช้าที่เราจัดขึ้นเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ หรือที่เราเรียกกันติดปาก ว่า KM (Knowledge Management) โดยวิทยากร  2 ท่าน คือ อ. ดร.สมคิด แก้วทิพย์ (การจัดการความรู้ในองค์กร) และ คุณอภิชาติ สุคนธปฏิภาค (ทัศนะทางการ จัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย) และจากการสอบถามและพูดคุยกับผู้เข้าร่วมสัมมนาหลายท่าน ก็ล้วนมีความเห็นตรงกันว่า เนื้อหาที่วิทยากรทั้งสองท่านได้นำเสนอนั้น เป็นประโยชน์ และมีความต่อเนื่องกัน ทำให้ผู้ฟังมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้มากขึ้น   และมีมุมมองที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ในการจะดำเนินงานเรื่อง KM ในมหาวิทยาลัย สำหรับท่านที่สนใจ power point presentation ของวิทยากรทั้ง  2 ท่าน สามารถดาวโหลดได้จาก http://10.2.12.29/webkm/index.php ในหัวข้อ กิจกรรม MJUKM เร็ว ๆ นี้ค่ะ    

กิจกรรมในช่วงบ่าย            

ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่าย ที่ทางทีมจัดงานรู้สึก หวั่นใจ (เล็กน้อย) ก็คือเรื่อง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาจจะลดลง แล้วก็เป็นไปอย่างที่คาดการณ์ไว้ค่ะ    แต่ต้องบอกก่อนว่า ไม่ได้ลดลงแบบน่าใจหายนะคะ เพราะว่าเรายังมีสมาชิกอีกจำนวนหนึ่ง ที่รักและอยากจะให้กิจกรรม KM ดำเนินการต่อไปได้ในแม่โจ้ และอยู่ร่วมกิจกรรมกับเราจนจบรายการ ซึ่งทางทีมงานขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ             เราเริ่มกิจกรรมตอนบ่ายแบบสบาย ๆ โดยการเลือกเข้าร่วมกลุ่มตามองค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญหรือสนใจตามใบลงทะเบียนสมาชิก MJUKM ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายกลุ่ม เช่น การจัดการองค์กร, สิ่งแวดล้อม/ พัฒนาชุมชน, การแปรรูปอาหาร, สารสนเทศ/ อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ อาจารย์ ดร. ธเนศ แก้วกำเนิด ท่านมีความเห็นว่าท่านอยากพูดคุยกันในหัวข้อที่ไม่ได้กำหนดไว้ ท่านจึงขอจัดตั้งกลุ่มขึ้นใหม่ และให้ชื่อกลุ่มของท่านว่า สะป๊ะสะเป้ด (สนใจสิ่งอื่น ๆ) ส่วนบางกลุ่ม เช่น กลุ่มพืช ที่มีสมาชิกมาในตอนบ่ายแค่ 3 ท่าน จากจำนวนสมาชิกที่ลงทะเบียน MJUKM 8 ท่าน) สมาชิกที่มาเลยรู้สึกไม่ค่อยอบอุ่น และอ้างว้างเล็กน้อยก็เลยลงมติยุบรวมกลุ่ม คือ ยุบกลุ่มพืชแล้วไปเข้าร่วมกลุ่มอื่น ๆ ที่สนใจ ซึ่งก็มีการต้อนรับขับสู้กันอย่างอบอุ่น แต่อย่างไรก็ตามเรายังอยากจะมีกลุ่มที่สนใจเรื่องพืชอยู่นะคะ จึงขอประกาศเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มพืชโปรดติดต่อ   อ. ดร. ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล เพื่อจัดตั้งทีมต่อไปค่ะ ([email protected])  

กลุ่มองค์ความรู้ที่มีการจัดตั้งแล้ว            

ต่อไปนี้คือ ชื่อกลุ่มที่มีการจัดตั้งและมีการแบ่งหน้าที่ทำงานชัดเจนแล้วนะคะ ในที่นี้จะขอนำเสนอชื่อกลุ่ม พร้อมทั้งชื่อคุณอำนวย คุณลิขิต และคุณประมวล ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดและทิศทางของ KM ที่แต่ละกลุ่มจะดำเนินการ จะขอมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไป เนื่องจากตอนนี้ต้องขอเวลาให้คุณประมวลทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลก่อนค่ะ)

1. การจัดการองค์กร      มีคุณอำนวยคนที่ 1 คือ คุณศิริรัตน์ พุกกะพันธ์ , คุณอำนวยคนที่ 2 คือ อาจารย์ ชลธิชา รุ่งสาตรา ; [email protected], คุณประมวลคือ คุณรัชนี ตระกูลวิจิตร ; [email protected] และคุณลิขิต คือ คุณมยุรา ชูทอง ; [email protected]             

2. สิ่งแวดล้อม/ พัฒนาชุมชน มีคุณอำนวยคือ ผศ. ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร [email protected], [email protected]            

3. การแปรรูปอาหาร มีคุณอำนวยคือ อาจารย์ตะวัน ฉัตรสูงเนิน [email protected], คุณลิขิต: อาจารย์พิชญาพร อายุมั่น [email protected]            

4. สารสนเทศ/ อิเล็กทรอนิกส์ มีคุณอำนวยคือ คุณไพศาล กาญจนวงศ์, คุณลิขิตคือ คุณผ่องพันธ์ ถวาย [email protected]            

5. ความสนใจอื่นๆ (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ 1-5) มีคุณอำนวยคือ อาจารย์ ดร.ธเนศ แก้วกำเนิด [email protected]                         

เล่าอีกนิดนะคะ คือหลังจากที่มีการนำเสนอทิศทางการจัดการความรู้ของแต่ละกลุ่มแล้ว อาจารย์ ดร. สมคิด แก้วทิพย์ ได้ขอให้มีการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดสัมมนาในวันนี้ ซึ่งก็คือการทำ AAR (After Action Review) นั่นเอง ผลปรากฏว่า หลาย ๆ ท่านมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และมีการสนับสนุนอย่างมาก ในการที่จะให้มีการดำเนินงานเรื่อง KM อย่างเป็นรูปธรรมในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป (รายละเอียดจะนำเสนออีกครั้งนะคะ)   

ขอประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกลุ่ม KM              

ท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมกลุ่มดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ท่านสามารถติดต่อที่คุณอำนวยกลุ่มได้โดยตรง (ตามเบอร์อีเมล์ที่ให้ไว้ข้างต้น) ส่วนผู้ที่สนใจ     จะจัดตั้งกลุ่มขึ้นใหม่ ตามความสนใจของท่านนั้น ท่านสามารถส่งรายชื่อกลุ่มมาที่ อ. ดร.    ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  ( [email protected]) เพื่อช่วยประสานงานในการจัดตั้งกลุ่ม ต่อไปค่ะ สำหรับท่านที่ส่งใบลงทะเบียนสมาชิก MJUKM มาแล้ว แต่ว่าท่านไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมในตอนบ่าย เรายังมีรายชื่อของท่านอยู่ในกลุ่มหัวข้อที่ท่านเลือกมาอยู่   นะคะ อย่างไรก็ตามอยากจะขอชวนเชิญให้ท่านเข้าร่วมกลุ่มในโอกาสต่อไป

สวัสดีค่ะ                                                                                                                                             

ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ความเห็น (0)