AFTA & FTA

ประเทศไทยพร้อมสำหรับ FTA แล้วหรือไม่?

AFTA & FTA              

          จากกระแสข่าวการจัดทำข้อตกลงFTA ของไทยกับประเทศต่างๆ ทำให้เกิดการตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยพร้อมสำหรับ FTA แล้วหรือไม่ เพราะจากการออกมาแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการเกี่ยวกับFTAของไทยนั้นส่วนใหญ่ออกมาในทางลบ โดยมองว่าการจัดทำข้อตกลงFTAนั้นประเทศไทยจะเป็นผู้เสียมกกว่าได้ ซึ่งขัดแย้งกับการออกมาให้ข้อมูลของทางรัฐบาลที่ชี้ให้เห็นประโยชน์ของการทำFTAของไทยมากกมาย แม้ว่าFTAและAFTAต่างก็มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน คือเพื่อความร่วมมือและลดการกีดกันทางการค้า การลดภาษีศุลกากร แต่AFTAเป็นความร่วมมือในแค่ระดับภูมิภาค  ในขณะที่FTAเป็นการตกลงกับประเทศใดๆก็ได้ในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำFTAกับสหรัฐอเมริกา และจีน จะถือว่าไทยยังไม่พร้อมก็เป็นได้ ด้วยเหตุผลที่สำคัญอย่างนึง คือ ลักษณะรูปแบบการปกครองที่แตกต่างกัน ไทยเป็นรัฐเดี่ยว ทำให้เสียเปรียบคู่สัญญาที่เป็นมลรัฐ หรือสาธารณรัฐ เพราะระบบการค้า และระบบภาษี ของแต่ละมลรัฐมีความแตกต่างกันจึงมีกลไกที่ซับซ้อนมากกว่ารัฐเดี่ยว กรณีที่เห็นชัด คือFTAไทย-จีน ที่ไทยประสบปัญหาเนื่องมาจากมารฐานการนำเข้าสินค้าของแต่ละมณฑลของจีนมีความแตกต่างกันทำให้สินค้าจากไทยที่ขายได้ที่มณฑลหนึ่ง แต่ไม่สามารถนำเข้าไปขายได้ในอีกมณฑลหนึ่ง แต่ก็ไม่เป็นการผิดที่ไทยหันไปสนใจFTA แต่การที่ไทยมีข้อตกลงในAFTAอยู่แล้วแต่ละเลยที่จะให้ความสนใจเท่าที่ควร ยังมีการละเมิดทำผิดข้อตกลงแล้ว การที่ไทยอยู่ในAFTAซึ่งเป็นเวทีเล็กๆ เมื่อเทียบกับ FTAซึ่งเป็นเวทีใหญ่ระดับโลก ไทยเองยังไม่มีความพร้อมในการจัดการ วางแนวทาง และการแก้ไขปัญหาของAFTAซึ่งคู่แข่งขันอยุ่ในระดับใกล้เคียงกันได้แล้ว ไทยก็คงยังไม่พร้อมในการเข้าสู่เวทีใหญ่อย่างFTA ที่คู่แข่งขันมีความเหนือกว่าในทุกด้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขีดๆเขียนๆความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วค่ะ

จุง
IP: xxx.157.72.219
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วเหมือนกันค่ะ

หนุ่ยครับ
IP: xxx.67.184.223
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับสำหรับความรู้ สั้นๆแต่กระชับ อ่านแล้วเข้าใจมากขึ้นเลยครับ ขอให้เจ้าของบทความสุขภาพแข็งแรงนะครับ