วันนี้....ถูกคุณเอื้อ และคุณอำนวย ของทีม KM กรมส่งเสริมการเกษตร กระตุ้น แกมบังคับให้เปิดบล็อก ประกอบกับเมื่อวันที่ 27-29 มิ.ย.49 ได้ไปแลกเปลี่ยนเรื่อง KM  พร้อมกับคุณอุดม และคุณนิธิวดี ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช   และได้เผยแพร่เรื่อง บล็อกให้เจ้าหน้าที่ฯ ได้รับทราบและกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องนี้ ก็เลยถูกแซวว่า ตัวเองเปิดหรือยัง ทำให้เกิดความกดดัน เมื่อกลับมาที่กรมฯ ก็เห็นคุณสำราญ เกทับว่า เปิดบล็อกแล้วนะ จึงอดรนทนไม่ได้ต่อไป ต้องเปิดบล็อกในวันนี้......คอยติดตามผลงาน.....และให้กำลังใจด้วยนะค่ะ....สัญญาว่าจะพยายามเขียนให้ต่อเนื่องค่ะ.....