FTAจะมีผลอย่างไรกับผู้บริโภคและผู้ผลิต

FTAจะมีผลอย่างไรในมุมมองผู้บริโภคและผู้ผลิต

FTAจะมีผลอย่างไรบ้างกับผู้บริโภคและผู้ผลิต

  -ผลของ FTAในมุมมองของผู้บริโภค         

FTA จะช่วยลดภาษีขาเข้า ทำให้ราคาสินค้านำเข้าถูกลง  ถือเป็นการเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนทางอ้อม  พูดง่ายๆก็คือด้วยจำนวนเงินเท่าเดิมผู้บริโภคสามารถจับจ่ายซื้อสินค้านำเข้าได้เป็นจำนวนมากขึ้น ทั้งการลดภาษีนำเข้ายังช่วยกดดันให้ราคาสินค้าชนิดเดียวกันหรือสินค้าที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ที่ผลิตในประเทศลดราคาลงด้วยอันเป็นผลมาจากการแข่งขันที่สูงขึ้น เช่น การลดภาษีนำเข้าสบู่เหลวจากต่างประเทศ จะส่งผลให้ผู้นำเข้าสามารถนำเข้าสบู่เหลวจากต่างประเทศได้ในราคาที่ต่ำลง  และสามารถลดราคาที่ขายปลีกให้แก่ผู้บริโภคได้  ส่งผลต่อเนื่องให้สบู่เหลวและสบู่ก้อน (สินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้) ที่ผลิตภายในประเทศจำเป็นต้องปรับราคาลง (หรือปรับคุณภาพให้ดีขึ้น)  เพื่อแข่งขันกับสบู่เหลวนำเข้า  นอกจากนี้  การลดภาษีศุลกากรยังทำให้มีการนำเข้าสินค้าชนิดใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีการนำเข้ามาก่อนเพราะเจอกำแพงภาษีในอดีตด้วย  ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนอีกทาง  และนอกจากนี้FTAยังมีมาตรการในกำหนดมาตรฐานสินค้า เพื่อป้องกันการไหลทะลักเข้ามาของสินค้าราคาถูกแต่คุณภาพต่ำ ทำให้ผู้บริโภคในประเทศจะได้รับประโยชน์จากสินค้าและบริการที่ถูกลง      

  -ผลของ FTAในมุมมองของผู้ผลิต      

  FTA  จะช่วยเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ส่งออก  ลดภาระของผู้ประกอบการภายในที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งสามารถนำเข้าวัตถุดิบได้ในราคาที่ถูกลงและเป็นการเพิ่มการแข่งขันภายในประเทศ  ในมุมมองของผู้ผลิต  ส่วนหนึ่งจะสามารถผลิตและส่งออกสินค้าได้มากขึ้นเนื่องจากภาษีขาเข้าของประเทศคู่สัญญา FTA ลดลง  สินค้าบางอย่างที่ไม่เคยส่งออกเนื่องจากต่างชาติตั้งกำแพงภาษีก็จะเริ่มส่งออกได้  ผู้ผลิตอีกกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จากFTAคือ  กลุ่มที่มีการนำเข้าวัตถุดิบเครื่องยนต์เครื่องจักรเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า  เพราะFTA  จะช่วยลดต้นทุนการนำเข้าของผู้ประกอบการเหล่านี้และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ผลิตสามารถนำเข้าได้จากหลายแหล่งมากขึ้น  ส่งผลให้สามารถขยายสินค้าได้ในราคาที่ถูกลง  ถือเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคาให้แก่ผู้ผลิต และนอกจากนี้ยังส่งผลให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการมีโอกาสไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น       

อย่างไรก็ดี  จะมีผู้ผลิตอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี คือ กลุ่มของผู้ผลิตสินค้าเพื่อขายในประเทศเพราะจะต้องแข่งขันกับสินค้านำเข้าที่มีราคาถูกลงทำให้ต้องมีการปรับตัวรับการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น  ดังนั้น FTA อาจจะเป็นโอกาสที่มาพร้อมกับการแข่งขัน ซึ่งผู้ที่จะได้ประโยชน์ก็คือผู้ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่า และใช้โอกาสที่เปิดขึ้นได้มากกว่า  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วค่ะ

ได้ลองศึกษาถึงบทบัญญัติในรายละเอียดของ FTA บ้างไหมคะ