สวัสดีค่ะ

 

      KPRUQA Team (ทีมงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) มีภาพบรรยากาศ โครงการอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รุ่นที่ 2 (24-25 มิ.ย. และ  5 ก.ค.49) มาฝากค่ะ

        สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้จัดโครงการนี้เป็นประจำทุกปี โดยเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2548  โดยมีการแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อยๆ และเข้ารับการอบรมตลอดปีการศึกษา

         สำหรับ วันที่ 24-25 มิถุนายน 2549 และ วันที่ 5 กรกฎาคม 2549 เป็นการจัดอบรมฯ นิสิตนักศึกษารุ่นที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2549 โดยกลุ่มนิสิตนักศึกษาเป้าหมายมีจำนวนประมาณ 90 คน  

ทั้งนี้ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับความกรุณาและความอนุเคราะห์ให้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ซึ่งต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวรที่กรุณาเตรียมการต้อนรับอย่างอบอุ่นรวมถึงอำนวยความสะดวกด้านประสานงานเป็นอย่างดีเยี่ยม

         ส่วนในการอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2549 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ นิสิตนักศึกษาได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนใจ   สะท้อนให้เห็นศักยภาพในตัวนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ว่าสามารถมีบทบาทช่วยมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษาได้   "ช่วย" ในที่นี้นักศึกษาอาจสงสัยว่าหมายถึงอย่างไร    ไม่ได้หมายความว่านักศึกษาต้องมาทำงานให้อาจารย์แต่อย่างไร แต่คือ การที่นักศึกษามุ่งมั่น อุตสาหะ ในการเรียนรู้ในชั้นเรียน ตื่นตัวและสนุกกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน รับเอาคำสอน คุณธรรม และอุดมการณ์จากครู-อาจารย์ผู้ทุ่มเทประสิทธิ์ประสาทวิชา ไปสานต่อ หรือ ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดนั่นเอง ไม่มีสิ่งใดหรือภาระหน้าที่ใดมากไปกว่านั้น

         

 

           สำหรับท่านผู้สนใจและนักศึกษาที่น่ารักของ KPRU เรามีภาพน่ารักๆ ของนักศึกษารุ่น 2 มาให้ชมในบันทึกนี้และบันทึกถัดไปค่ะ

ตามมาชมกันเลยค่ะ

 

 

 โครงการอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุน

การประกันคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 ปีการศึกษา 2549 รุ่นที่ 2  (24-25 มิ.ย. และ  5 ก.ค.49)

"Day 1 :  เสาร์ที่  24 มิ.ย. 49"

 

 

ต้นปัญญาเติบกล้า ใน KPRU

 

 

 ท่านผศ. บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์  รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาและหัวหน้าสำนักงาคณบดีคณะครุศาสตร์ กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาการพัฒนานิสิตนักศึกษาทั้งนี้นิสิตนักศึกษาที่เข้าอบรมฯ รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย

  1. โปรแกรมบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
  2. โปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

ชาวบัญชีเคร่งขรึมและมั่นใจ

 

 

 

ชาวบัญชีเหมือนกัน แต่สาวๆ กลุ่มนี้ get ทันว่าอาจารย์

กำลังโฟกัส เลยแอบยิ้มหวาน

 

 

 

 

เด็กหลังห้องที่ไม่ล้าหลัง เพราะ "ความตั้งใจ"

  

 

 

 เรียนรู้ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ

 

 

 

กำลังใจจากพี่ๆทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์ เจ้าภาพด้านสถานที่

กราบขอบพระคุณท่าน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มา ณ ที่นี่ค่ะ

ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่และอำนวยความสะดวกเสมือนเราเป็นแขก VIP โรงแรม 5 ดาว

 

ยังมีต่อค่ะ แต่เนื่องจาก KPRUQA Team จะต้องไปขึ้นรถเวลา 5 นาฬิกาตรง (ตี 5) เพื่อเดินทางไปร่วมประชุมกับหน่วยงานรัฐบาลด้านการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง เช่น สมศ. และมหาวิทยาลัยต่างๆ  ที่กรุงเทพมหานคร แล้วจะขอมาเพิ่มเติมข้อมูล ใน Day 1    รวมถึงตีพิมพ์บันทึก(ที่ร่างไว้แล้ว)  ของการอบรม Day 2   นะคะ โปรดอดใจรอ.