1 วันผ่านไป.....

 

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2549  คุณขวัญชัย พะยอม

วิทยากรจากสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กรุณาบรรยายพิเศษให้นักศึกษาเรื่องการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน

 

 

 

คุณขวัญชัย หรือ "พี่บอย" ของน้องๆ เดินไปให้คำอธิบายและ

ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมหลังขอให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มทดลองจัดทำ

โครงการตามความสนใจ เช่น กลุ่มการเมือง กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

เป็นต้น

 

 

เมื่อไหร่จะได้ทานของว่างซักทีนะ? จ๊อก....

 

 

 

 ครึ่งวัน(ที่ 2)  ผ่านไป ได้เวลาของการ Presentation

 

เมื่อวานท่านวิทยากรปลุกความมั่นใจให้ผู้เข้ารับการอบรม

เป็นที่เรียบร้อย วันก็ pig pig.. chil chil..

 

 

 

มืออาชีพจริงๆ ไม่มีแอบดูลายมือเลย  

 

 

 

เพื่อนๆ ให้ความสนใจตัวแทนทุกกลุ่มที่ขึ้นไปนำเสนอ

ผลงานกลุ่ม (เธอต้องรอด ๆ เพื่อน!)

 

 

มุ่งมั่น

 

 

 

แล้วนาฬิกาก็ทำให้วันนี้ก็หมดลงอย่างน่าเสียดาย เพราะทุกคนสนุกมาก กับ workshop   ไม่เป็นไร วันที่ 5 กรกฎาคม 2549 พบกันใหม่ค่ะ

คราวนี้ไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่กำลังฮอตสุดๆ ในภาคเหนือตอนล่าง

"มหาวิทยาลัยนเรศวร  (Narasuan University: NU)

 

สำนักงานประกันคุณภาพนัดพบนักศึกษารุ่นที่ 2 เวลา 12.00 น.

ณ  จอดรถบริการของมหาวิทยาลัย รับประทานข้าวกลางวันด้วยกันขณะเดินทาง

เตรียมพร้อมเปิดโลกกว้างและพบเพื่อนใหม่ที่ มน.

กิจกรรมจะมีไปจนช่วงเย็น+เวลาเดินทางแล้วก็จะถึงบ้านค่ำ นักศึกษาอย่าลืมบอกคุณพ่อคุณแม่  ผู้ปกครอง หรือ roommate ในหอพักก่อนด้วยนะคะ จะได้ไม่เป็นห่วง

แล้วพบกันวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 เวลา 12.00 น. บริเวณจุดจอดรถบริการของมหาวิทยาลัยค่ะ