ความเห็น 44057

KPRU to มน (Day 2)

เขียนเมื่อ 
  • อาจารย์ครับ
  • รูปถ้าไม่ใหญ่พอขยายรูปจะเสียครับ
  • ลองย่อให้เล็กกว่าเดิมสิครับ