ความเห็น 49049

KPRU to มน (Day 2)

เขียนเมื่อ 

เมื่อวานและวันนี้  15-16 กรกฎาคม 2549  เป็นวันอบรมนักศึกษารุ่นที่ 3    ภาพถ่ายรุ่นที่ 2 ยังไม่ได้แก้ไขให้สวยงามเลยต้องขออภัยทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม แต่จะเร่งมือแก้ไขให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อให้การชมภาพการอบรมรุ่น 2 และ 3 มีความต่อเนื่องและรื่นไหลประดุจรายละเอียดในจิตรกรรมฝาผนัง..