การศึกษากับเทคโนโลยี

          โลกในยุคปัจจุบันเป็นโลกแห่งเทคโนโลยี และการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ดังนั้นการศึกษาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถรับมือกับเทคโนโลยีได้ทัน การจัดการศึกษาในฐานะที่เป็นความหวังของผู้คน ระบบการจัดการศึกษาจึงควรทำหน้าที่อะไรบางอย่าง เพื่อเตรียมคนเตรียมเยาวชนให้สามารถก้าวเข้าสู่โลกอนาคตที่เป็นโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษายุคใหม่จึงควรเริ่มหันกลับมาทบทวนตัวเอง และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบทบาทของตัวเอง อย่างน้อยที่สุด 3 สิ่ง คือ เนื้อหา สื่อ และวิธีการจัดการเรียนรู้

           ในอดีต นอกจากประสบการณ์โดยตรงของมนุษย์เองแล้ว ก็มีเพียงหนังสือเท่านั้นที่เป็นสื่อการศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นก็มีการนำเอาวิทยาการใหม่ ๆ มาใช้ในการศึกษา อาทิเช่น วิทยุ โทรทัศน์ เทป โปรเจคเตอร์ สไลด์ ฟิล์ม วิดีโอ และในที่สุดก็มี “สื่อประสม” หรือ “มัลติมีเดีย (multimedia)” และการศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต (e-learning)ซึ่งเป็นสื่อสมัยใหม่ หนึ่งในสื่อดิจิตอลแห่งยุคเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการเรียนรู้ ( Learning Innovation)ความเห็น (1)

neerawan
IP: xxx.172.184.7
เขียนเมื่อ 

มีข้อมความ