คู่มือการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

บุษยมาศ
คู่มือการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

"คู่มือการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล"

บันทึกนี้ ผู้เขียนขอนำเรื่อง "คู่มือการจัดทำแผนกลยุทธิ์การบริหารทรัพยากรบุคคล" มาแจ้งให้ทราบดังนี้ค่ะ...

การบริหารงานราชการให้บรรลุผลตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องอาศัยการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นตัวขับเคลื่อนและผลักดัน การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นกระบวนการแรกที่สำคัญที่จะสร้างความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคลกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

สำหรับคู่มือการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้กรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 5 มิติ ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดขึ้น ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวเป็นขั้นตอนที่เคยนำไปใช้อย่างได้ผลกับส่วนราชการนำร่อง โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของสำนักงาน ก.พ. เมื่อปี พ.ศ. 2547 ทั้ง 4 ส่วนราชการ คือ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมราชทัณฑ์ กรมศุลกากรและสำนักงาน ก.พ. นอกจากนี้ ภายในเล่มยังนำเสนอเครื่องมือและแม่แบบต่าง ๆ (Templates) ที่ช่วยในการดำเนินการให้ได้ผลผลิตตามที่กำหนดไว้ค่ะ...

ขั้นตอนและเครื่องมือต่าง ๆ ที่นำเสนอเพื่อช่วยในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลนี้ เป็นเพียงตัวอย่างและเป็นแนวทางเลือกเพียงหนึ่งทางเลือกเท่านั้น หากส่วนราชการใดจะปรับเปลี่ยนขั้นตอนหรือเทคนิคเครื่องมือเพื่อความเหมาะสมหรือตามความถนัด ก็สามารถกระทำได้ค่ะ...

สำหรับผู้เขียนเห็นว่า "คู่มือการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล" เล่มนี้มีประโยชน์และเพื่อเป็นการพัฒนาระบบราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้น จึงขอนำมาเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้รับทราบกันค่ะ...

ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามไฟล์ด้านล่างนี้ค่ะ...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/cover.pdf

http://gotoknow.org/file/bussayamas/kumnum.pdf

http://gotoknow.org/file/bussayamas/hr1.pdf

http://gotoknow.org/file/bussayamas/hr2.pdf

http://gotoknow.org/file/bussayamas/hr3.pdf

http://gotoknow.org/file/bussayamas/pakpnouk.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#การบริหารทรัพยากรบุคคล#การบริหาร#แผน#แผนกลยุทธ์#คู่มือ#การจัดทำแผนกลยุทธ์#แผนพัฒนาตนเอง#บุษยมาศ#แผนพัฒนาเฉพาะบุคคล#คู่มือการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

หมายเลขบันทึก: 360049, เขียน: 20 May 2010 @ 13:55 (), แก้ไข: 05 Apr 2016 @ 16:24 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)