การทำวิจัยในชั้นเรียน

การทำวิจัยในชั้นเรียน ของโรงเรียนไทยซิกข์นานาชาติ

วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย

 

          โรงเรียนไทยซิกข์นานาชาติเป็นโรงเรียนนานาชาติที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ครูส่วนใหญ่เป็นชาวอินเดียที่มาจากประเทศอินเดียซึ่งไม่ค่อยทราบบริบทของการบริหาร หรือการดำเนินการเรียนการสอนของประเทศไทยเท่าใดนัก หากพูดถึงเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนแล้วดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่จะค่อนข้างว่างเปล่าในความคิดของพวกเขามาก ดิฉันซึ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จึงทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียนต่ำมาก แม้ว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทก็ตาม ในการศึกษาระดับปริญญาโทตัวดิฉันเองก็ได้ทำวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นการวิจัยใหญ่ ส่วนวิจัยในชั้นเรียนในช่วงที่ศึกษาระดับปริญญาโทเป็นช่วงที่การทำวิจัยในชั้นเรียนยังไม่เฟื่องฟูจึงทำให้ตนเองไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนเท่าใดนักถึงแม้ว่าในช่วงที่สมศ.เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียนและได้มีการกล่าวถึงการทำวิจัยในชั้นเรียนก็ตาม ตัวดิฉันเองก็ยังไม่ค่อยใส่ใจเท่าใด (เนื่องจากการทำวิจัยเป็นยาหม้อใหญ่มากๆ สำหรับดิฉัน) นักจนกระทั่งได้มีโอกาสเข้ามารับการอบรม   ป.บริหารการศึกษา ซึ่งการอบรมป.บริหารการศึกษามีการอบรมวิชาวิธีวิทยาการวิจัยซึ่งดำเนินการสอนโดยท่านผศ.ดร.ปัญญา  ธีระวิทยเลิศ

 

การบ้านชิ้นแรกที่ท่านอาจารย์ปัญญาได้มอบหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมทำก็คือ การนำงานวิจัยในชั้นเรียนที่ตนทำมานำเสนอในห้องเรียน หรือส่งเป็นการบ้าน สิ่งนี้เป็นปัญหาใหญ่สำหรับดิฉันมากเพราะที่โรงเรียนไม่มีการทำการวิจัยในชั้นเรียนจริงๆ ดิฉันไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรกับงานที่อ่านอาจารย์มอบหมายให้ทำในครั้งนี้ ด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงต้องพยายามไขว่คว้าหาความรู้เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนจากแหล่งที่จะหาได้ไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตหรือเพื่อนๆ  เพราะดิฉันเองต้องการทำการบ้านเพื่อส่งอาจารย์จึงทำให้ต้องศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง และอีกเหตุผลประการหนึ่งที่ทำให้ดิฉันต้องหาความรู้เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนเพราะสมศ.ค่อนข้างจะเน้นให้ทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กนักเรียน นั่นคือสิ่งที่จุดประกายให้ดิฉันเริ่มมองเห็นความสำคัญของการทำวิจัยในชั้นเรียน เมื่อได้ทำการศึกษาอย่างจริงจังก็ทำให้เห็นคุณานุประโยชน์ของการทำวิจัยในชั้นเรียนที่สามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้จริงและทำให้นักเรียนเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น (จากการที่ได้อ่านงานวิจัยในบ้างชิ้น)

 

เมื่อศึกษาการทำวิจัยในชั้นเรียนที่เกี่ยวกันการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยแล้ว ดิฉันได้พยายามหาปัญหาของนักเรียนที่ทำการสอนอยู่เพื่อค้นคว้าข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อทำการวิจัยในชั้นเรียน และเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้น

 

ดิฉันใคร่ขอขอบคุณท่านผศ.ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ ที่จุดประกายในการทำงานวิจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยในชั้นเรียน หรืองานวิจัยในด้านการบริหาร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน assignment

คำสำคัญ (Tags)#การทำวิจัยในชั้นเรียน

หมายเลขบันทึก: 358650, เขียน: 14 May 2010 @ 21:27 (), แก้ไข: 12 Feb 2012 @ 14:08 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)