ครูเมืองปาย
นางสาว บุณฑริกา เดือน เหม่อดู

วิเคราะห์โรงเรียนในฝัน


ตัวอย่างโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นการผสมผสาน

จากการชมวิดีทัศน์โรงเรียนในฝันสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้

        1. โรงเรียนรุ่งอรุณ : จัดการเรียนการสอนแบบค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป ไม่เน้นหนักไปทางด้านวิชาการ ซึ่งจะยึดการเรียนการสอนแบบแนวพุทธ คือให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจัดทำกิจกรรมด้วยตนเองโดยเรียนรู้จากแหล่งธรรมชาติ เน้นการเรียนการสอนแบบองค์รวม เช่น การสอนให้นักเรียนปลูกข้าวในโรงเรียนซึ่งในทีนี้จะกำหนดไว้ในแผนการเรียนโดยให้นักเรียนชั้น ป.5 ทำกิจกรรมปลูกข้าว เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนา ฝึกความอดทน ความสามัคคีในหมู่คณะ ให้รู้จักช่วยเหลือกัน

        2. โรงเรียนเพลินพัฒนา : จัดการเรียนกาสอนแบบให้นักเรียนรักการเรียนรู้ รู้จักคิด มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยเน้นให้นักเรียน เรียนแบบมีความสุข และจะจัดการเรียนการสอนแบบก้าวพอดี คือ นักเรียนจะทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ มีการเรียนแบบอภิปรายร่วมกัน คิดเอง ทำเอง และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

        3. โรงเรียนปัญโญทัย : มีการเรียนการสอนแบบยึดแนวของ บอลด็อฟ  คือ มองเด็กแบบองค์รวม ดูความพร้อมของนักเรียนแต่ละคน แต่ละระดับชั้น จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก โดยมองความสามารถของเด็กแต่ละคน และสอดแทรกวิชาต่างๆ เข้าไว้ในบทเรียนเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินและมีความสุขกับการเรียน และทางโรงเรียนจะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับทางโรงเรียน

ความแตกต่างของ 3 โรงเรียน

    โรงเรียนรุ่งอรุณจะเน้นการเรียนรู้จากธรรมชาติ ยึดแนวการสอนแบบพุทธ เน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับการทำกิจกรรม

      โรงเรียนเพลินพัฒนา จะเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ คือ เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนการสอน

      โรงเรียนปัญโญทัย เน้น การจัดการเรียนการสอนแบบ บอลด็อฟ คือ มองเด็กแบบองค์รวม ดูความพร้อมของเด็กแต่ละวัย จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้น และเน้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับทางโรงเรียน

หมายเลขบันทึก: 357032เขียนเมื่อ 8 พฤษภาคม 2010 18:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 เมษายน 2012 02:59 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (2)

มาให้กำลังใจในการวิเคราะห์คะ

สวัสดีคุณาริชาติ

ขอบคุณที่เข้ามาทักทายและยินดีที่ได้รู้จัก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี