ARIS
นางสาว พัชรพร ศรีมหาวงค์

โครงการสื่อนวัตกรรม (บทเรียนสำเร็จรูป)


การเรียนรู้ไม่ที่วันสิ้นสุด

ชื่อโครงการ บทเรียนสำเร็จรูป ชุดการพัฒนาคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้จัดทำโครงการ นางสาว พัชรพร ศรีมหาวงค์ รหัส E52741138  ป.52.01

หลักการและเหตุผล 

        ในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารหรือการทำงาน จึงได้มองเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ เด็กทุกคนควรได้รับการศึกษาเท่ากันหมด แต่ว่า มีเด็กบางกลุ่มไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้เช่น เด็กที่อยู่ต่างจังหวัดหรือเด็กยากจนที่ต้องการหาความรู้ด้วยตนเอง เริ่มแรกเด็กควรมีความรู้ความเข้าใจในการเรียน ซึ่งเด็กแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างทางความรู้ บางครั้งนักเรียนไม่สามารถเรียนรู้จดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ กลุ่มคำ ความหมายของคำ บทสนทนาในชีวิตประจำวัน หลักไวยากรณ์อังกฤษพื้นฐาน นอกจากนี้เมื่อเด็กได้เรียนรู้แค่ภายนอก และไม่ได้ทำให้เกิดความจำหรือความเข้าใจในการเรียนซึ่งส่งผลให้กระทบไปถึงการมีเจตคติที่ดี

วัตถุประสงค์

 1. สามารถมีความรู้ ความเข้าใจในรคำศัพท์ภาษาอังกฤษมากขึ้น
 2. สามารถเพิ่มเติมคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง
 3. สามารถพัฒนาคำศัพท์ได้ทีละขั้นตอนจากง่ายไปหายาก
 4. สามารถนำคำศัพท์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 5. สามารถอ่าน เขียน และแปลความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้
 6. สามารถเขียนหรือรู้ประโยคขั้นพื้นฐานที่ใช้ในการถามตอบได้
 7. สามารถมีทัศนะคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

 

ขอบเขตของสื่อนวัตกรรมที่นำไปใช้  : เป็นสื่อที่นักเรียนสามารถลงมือทำได้ด้วยตนเอง โดยมีเนื้อหา การอธิบายจากครู แบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความเข้าใจ คำแนะนำและ  การประเมิณผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เรียนสามารถจดจำและเข้าใจคำศัพท์ และแปลความหมายได้

2. ผู้เรียนสามารถเขียนหรือมีความเข้าใจในประโยคพื้นฐานที่ใช้ในการถามตอบได้

2. ผู้เรียนมีความรู้ที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาบทเรียนขั้นต่อไปได้

3. ผู้เรียนมีความตั้งใจเรียนมากขึ้น

4. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

กระบวนการเรียนบทเรียนสำเร็จรูป
    

     1. ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปด้วยตัวเอง

     2. ให้นักเรียนตั้งใจอ่านคำชี้แจงและศึกษาคู่มือนักเรียนอย่างละเอียด

     3. นักเรียนควรจะมีสมาธิ มีความมั่นใจ และมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองโดยไม่เปิดดูคำเฉลยก่อน จนกว่าจะทำแบบฝึกหัดเสร็จ แล้วจึงตรวจคำตอบ     

     4. ก่อนลงมือศึกษาบทเรียนสำเร็จรูป  ขอให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ที่เคยมีมาก่อน        

     5. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาทีละบทเป็นขั้นตอน แล้วทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ให้นักเรียนตรวจคำตอบจากเฉลย ถ้าแบบฝึกหัดไม่ถูกต้องให้กลับมาอ่านทบทวนเนื้อหาอีกครั้ง  ถ้าไม่เข้าใจให้ถามคำแนะนำจากครู

     6. เมื่อเรียนครบทุกบทแล้ว ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน แล้วตรวจคำตอบจากคำเฉลย  เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจของการเรียนว่า เมื่อนักเรียนได้ศึกษาแล้วมีการพัฒนาไปมากน้อยเพียงใด

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

        1. วางแผนศึกษาข้อมูลในวิชาที่ต้องการจัดทำ

        2. รวบรวมและค้นหาข้อมูล

        3. เรียบเรียงข้อมูล

        4. ลงมือทำสื่อ

        5. ปรับปรุงแก้ไข

        5.จัดทำเข้ารูปเล่ม 

ระยะเวลาในการจัดทำ  

 1. ยื่นเสนอโครงการ            25 เมษายน- 10 พฤษภาคม 2553

2. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล      10-13พฤษภาคม 2553

3. ออกแบบสื่อการเรียน         14-16 พฤษภาคม 2553

4. ผลิตสื่อ                         16-18 พฤษภาคม 2553

5. ปรับปรุงแก้ไข                 18-23 พฤษภาคม 2553

6. ส่งงาน                          30 พฤษภาคม 2553

 

งบประมาณที่ใช้จริง

1.ค่ากระดาษพิมพ์งาน 100 บาท

2.ค่าพิมพ์งาน 150 บาท

3.ค่าจัดทำรูปเล่ม 50 บาท

รวมทั้งหมด 300 บาท

 บรรณานุกรม

 -เทพฤทธิ์ ยอดใส, สุนี คุมพล. เก่งอังกฤษ แบบฝึกหัดเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 {เล่ม1, เล่ม 2}: กรุงเทพมหานคร, สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา 2551

- สุนทรี ทองชิตร์. English for Students Book 3: กรุงเทพมหานคร, บริษัท สำนักพิมพ์เดอะบุคส์ จำกัด,2553

 

หมายเลขบันทึก: 355461เขียนเมื่อ 2 พฤษภาคม 2010 00:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 11:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (10)

บทเรียนสำเร็จรูป มีบัตรคำ บัตรภาพ ด้วยเหรอครับ ???

ตกลง เนื้อหา คือ เนื้อหาอะไรครับ ??

สวัสดีค่ะอาจารย์

ตอนแรกก็งงอยู่อ่ะค่ะ

แต่ตอนนี้ได้แก้ไขแล้ว รบกวนอาจารย์ช่วยตรวจและให้คำแนะนำอีกทีนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

;)...

 • สามารถรู้คำศัพท์ กลุ่มคำ ความหมายของคำและการสนทนาขั้นพื้นฐานได้
 • สามารถมีความกล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นได้
 • สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนในกลุ่มได้
 • สามารถมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
 • เขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน และเป็นเชิงพฤติกรรมหน่อยครับ

  แก้ไขแล้วทดลองลงมือทำได้เลย ;)

  สวัสดี คุณ ARIS นะครับ

  บทเรียนสำเร็จรูปนี้ น่าเรียนจังเน๊อะ....

  ถ้าเสร็จสมบูรณ์ ตู่ ยืมไปถ่ายเอกสารชักชุดนะ ครับ

  จะเอาไปศึกษา...เพราะ เรียนมาไม่เคยรู้เรื่องเลยวิชานี้

  5555

  ผมก็เคยทำงานเป็นพนักงานตอนรับส่วนหน้ามาก่อนเหมือนกันนะ ที่บอสโซเทล

  แต่สื่อสารกับชาวต่างชาติไม่รู้เรื่องเลย งิงิ ไม่รู้เขารับได้ไง(คนสัมพาสงานเป็นเกย์)

  ไม่ใช่งานถนัดก็เลยออก

  ไงก็ตั้งใจทำนะครับ

  สู้ สู้

  สมบูรณ์แล้วอย่าลืมถ่ายให้ เรา 1 ชุดนะ

  คริ คริ

  ..

  .............จากบ่าวเทวดา

  ถึงคุณเทวดาเดินดิน

  ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ค่ะ

  หาภาพมาประกอบยากมากค่ะ

  ถ้าจะให้ดีก็ช้วยหาหน่อยก็ได้นะ

  ไม่รู้เลยว่าจะดีเหมือนที่ได้ตั้งใจรึเปล่า

  เป็นครูอยู่รึเปล่าคะ

  เอาไว้เราว่างจะเข้าไปเยี่ยมชมผลงานนะคะ

  ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะบ่าวเทวดา

  ชื่อโครงการ ควรเป็น บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ....................... สำหรับนักเรียนชั้น ......

  ส่วนเนื้อหาไม่ชัดเจน และไม่ทราบว่า ตรงตามหลักสูตรที่มีจริงหรือเปล่าครับ

  วัตถุประสงค์ ... ก็ไม่ชัดตามเนื้อหา

  หากแก้ปัญหาได้ ก็เขียนกระบวนเรียน ด้วยครับ

  ตั้งใจทำต่อไปนะครับ

  เห็นเคร่งเคลียด..นั่งติวกับเพื่อน...คงจะเข้าใจและทำข้อสอบได้นะ

  ว่าง ๆ ก็มาติวให้ เทวดาบ้างนะครับ ...จะได้เก่ง ๆ กับเขาบ้าง

  ตั้งใจทำงานนะครับ สู้ สู้ ใกล้สอบแล้ว

  .......กำลังใจจากบ่าว...........

  สวัสดีค่ะครู

  ตอนนี้หนูได้ทำการแก้ไขบทเรียนสำเร็จรูปแล้วค่ะ

  ครูช่วยแว้บเข้ามาดูให้อีกทีนะคะ

  ครูเริ่มปวดหัวแล้วใช่ไหมค่ะ

  แต่ไม่เป็นไรค่ะ

  หนูจะเป็นกำลังใจให้

  ขอบคุณมากค่ะ

  Aris

  เดี๋ยวชิ้นงานออกมา น่าจะชัดเจนขึ้นนะครับ ;)

  สวัสดีค่ะครู

  หนูจะเริ่มทำเนื้อหาแล้วนะคะ

  แต่คิดว่าคงไม่ทันวันส่ง

  เพราะต้องทำงานไปด้วยค่ะ

  จะขอติด I ไว้ก่อนนะคะ

  ขอบคุณค่ะ

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี