โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษา (แก้ไข)


ผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษา

ชื่อโครงการ   :   บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้จัดทำโครงการ  :  นางสาวสุทธิดา  นันต๊ะเสน  รหัส 52741162  ป.52.01

หลักการและเหตุผล

        ในปัจจุบันนี้ การเรียนรู้หรือการหาข้อมูล  จะหาในหนังสืออย่างเดียวไม่ได้ผลมากนัก  เพราะการหาข้อมูล  ความรู้ต่างๆ นั้นมีอุปกรณ์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยค้นหาข้อมูล  มีความรวดเร็ว  สะดวก  และถูกต้อง  จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักและอยากเรียนรู้  การเรียนรู้และอุปกรณ์สื่อที่ผู้เรียนอยากรู้จัก  อยากเรียนรู้ กับสิ่งใหม่ๆ นั้น  สร้างแรงจูงใจ  มีความกระตือรือร้น  อยากสัมผัส นั้นคือ เทคโนโนยีคอมพิวเตอร์

        สิ่งที่จะใช้เป็นสื่อคอมพิวเตอร์  มาช่วยดำเนินกิจกรรมขบวนการเรียนการสอนและผู้เรียนไหนตัวอย่างจริง  ใช้งานจริง  สัมผัสด้วยตนเองได้นั้น  จะส่งผลกับผู้เรียนโดยตรง  จึงเป็นจุดสนใจให้ผู้เรียนมีสมาธิ  รับรู้ข้อมูลได้ชัดเจนถูกต้อง

       ดังนั้น จึงได้จัดทำการเรียนการสอนสำเร็จรูป เรื่อง ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนบทเรียนนี้ได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น เพราะได้จัดเรียงเนื้อหาให้เป็นขั้นตอนและจบในตัวของเนื้อหาเอง

วัตถุประสงค์

          1.เพื่อสร้างและพัฒนา บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ในวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    

          2.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

ขอบเขตของสื่อนวัตกรรมที่นำมาใช้

          บทเรียนสำเร็จรูป วิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         1.สามารถสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ ของรายวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

         2.นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง

        3.นักเรียนมีผลทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้เรียนในบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการดำเนินงาน

          1.ศึกษาหาข้อมูลที่จะทำโครงการ ตามตามหนังสือและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

          2.เขียนโครงการและนำเสนอโครงการ  เพื่อขออนุมัติโครงการ

          3.ศึกษาวิธีการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป

          4.เขียนโครงร่างกิจกรรมและเนื้อหา

          5.จักทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

          6.ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ  จำนวน 3 คน

         7.ทดลองใช้บทเรียนสำเร็จรูปกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 คน แบบ 1:1

          8.ประเมินผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป

          9.ปรับปรุงแก้ไขบทเรียนสำเร็จรูป

          10.จัดทำบทเรียนสำเร็จรูปฉบับสมบูรณ์

กระบวนการเรียนบทเรียนสำเร็จรูป

          1.ให้นักเรียนตั้งใจศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้  ไม่ต้องรีบร้อน เพราะเป็นบทเรียนที่ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง

          2.มีคำชี้แจ้งสำหรับครู และ นักเรียน  เพื่อศึกษาบาเรียนสำเร็จรูปด้วยตนเอง

          3.แจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

          4.ก่อนที่จะศึกษาบทเรียนสำเร็จรูป  จะมีแบบทดสอบก่อนเรียนให้นักเรียนทำโดยการเขียนคำตอบลงในกระดาษ  และทำการตรวจคำตอบด้วยตนเอง

          5.เมื่อทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้ว  ให้นักเรียนเข้าสู่เนื้อหาในแต่ละกรอบ  แล้วตอบคำถามในแต่ละกรอบ โดยเติมลงในช่องว่าง

          6.เมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ให้นักเรียนตรวจคำตอบจากเลยว่าถูกหรือไม่  ถ้าไม่ถูกให้กลับมาอ่านทบทวนเนื้อหาอีกครั้ง

          7.เมื่อเรียนครบทุกกรอบแล้ว  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แล้วตรวจคำตอบจากเฉลยเพื่อทำการเปรียบเทียบความรู้ของการเรียน

 ระยะเวลาในการจัดทำ

         ประมาณ  3  สัปดาห์

งบประมาณที่ใช้จริง

         ประมาณ 350 บาท

บรรณานุกรม

       หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช่วงชั้นที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

หมายเลขบันทึก: 355428เขียนเมื่อ 1 พฤษภาคม 2010 15:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 08:05 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (7)

วัตถุประสงค์ในข้อ 3 ไม่น่าใช่สิ่งที่ได้จาก "บทเรียนสำเร็จรูป"

เนื้อหา "ส่วนประกอบหลัก" กับ "การใช้คอมพิวเตอร์" เป็นเนื้อหาจบในตอนหรือเปล่าครับ ดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกันเลย ??

ปรับ ๆๆๆๆ ครับ ;)

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ Ongkuleemarn

ที่เข้ามาให้คำแนะนำ

แล้วหนูจะปรับปรุงแก้ไขค่ะ

อาจารย์ Ongkuleemarn

หนูได้ทำการแก้ไขโครงการแล้วค่ะ

ขอให้อาจารย์เข้ามาตรวจอีกครั้งนะค่ะ

จะได้รู้ว่าต้องแก้ไขส่วนไหนอีกค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีสาวเมืองน่านครับ

..........

เนื้อหาเรื่องเดียวกันเลยนะครับ คล้าย ๆ กัน

งั้นก็ขอคำปรึกษาบ้างนะครับ

....

ตั้งใจทำนะครับ

..

........................บ่าวเทวดา

กระบวนการเรียน ภายในบทเรียนสำเร็จรูปมีอะไรบ้าง

โครงสร้างเนื้อหา ลำดับขั้นตอน แบบฝึกหัด คำถามทบทวน ฯลฯ

เขียนมาให้ดูด้วยครับ

ยังไม่ได้แก้โครงการเลย ??

ในช่วงของเนื้อหา ดำเนินไปอย่างไร มีแบบฝึกหัดอะไร ?

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี