สาวเมืองน่าน

Usernamehunnypooh
สมาชิกเลขที่112710
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติส่วนตัว

      นางสาวสุทธิดา  นันต๊ะเสน  เป็นสาวท่าวังผา  จังหวัดน่าน

      วันเดือปีเกิด   วันที่ 27  พฤษภาคม  2530

      ความใฝ่ฝัน  :  อยากจะประกอบอาชีพครูอย่างที่ตั้งใจ

      คติประจำใจ :  อุปสรรคคือสิ่งที่น่าตกใจก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้มองไปที่จุดหมายปลายทาง

 

ประวัติการศึกษา

      สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  จังหวัดน่าน

      สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่