เทวดาเดินดิน
ว่าที่ร้อยตรี เทวดา เดินดิน

โครงการสื่อนวัตกรรม


สื่อนวัตกรรม

ชื่อโครงการ   "ชุดการเรียนการสอนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์"

ชื่อผู้จัดทำ     ว่าที่ร.ต. ยงยุทธ  ปัญญาจักร    รหัส 52741110

หลักการและเหตุผล

          ในปัจจุบันเด็กนักเรียนในระดับมัธยมตอนต้นบางโรงเรียน ก็ได้เรียนรู้และศึกษาการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ แต่บางสถานที่ก็ยังมีการศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์อย่างไม่ทั่วถึง  จึงทำให้ผู้เรียนยังไม่เข้าใจหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  และหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์แต่ละชิ้นได้อย่างถูกต้อง และยังใช้คอมพิวเตอร์ยังไม่ถนัด 

          จึงเกิดแนวคิดที่จะผลิตสื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขึ้นมาช่วยสอน  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละชิ้นอย่างถูกต้อง

 

วัตถุประสงค์

          1.เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง

          2.เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นภาพและรู้จักกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์

          3.เพื่อสร้างสื่อช่วยสอนให้กับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 

ขอบเขตของสื่อนวัตกรรมที่นำไปใช้

          1.สื่อสามารถช่วยสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้

          2.สื่อสามารถช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เข้าใจ และเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1.ผู้เรียนเข้าใจความหมายและหลักการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากขึ้น

          2.ผู้เรียนจะรู้จักกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากขึ้น

          3.ผู้เรียนนำความรู้ ความเข้าใจไปปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

          1.สุ่มสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ว่ามีความเข้าใจและรู้เรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากน้อยแค่ไหน

          2.หารูปภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เด็กไม่ค่อยรู้จักมานำเสนอในสื่อ

          3.นำภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาติดบนกระดานบอร์ด

          4.ทำบัตรคำถาม  เพื่อที่จะใช้ในการถามความรู้ของผู้เรียน

          5.ทำบัตรคำตอบ เพื่อที่จะเฉลยคำตอบ  โดยทำเป็นคำอธิบายของอุปกรณ์แต่ละชิ้นต่อบัตร

 

ระยะเวลาในการจัดทำ

           1.ยื่นเสนอโครงร่างของโครงการ  วันที่ 25 เมษายน 2553 - 2 พฤษภาคม 2553

           2.ค้นคว้าวิธีการจัดทำสื่อ  วันที่ 25 เมษายน 2553 - 15 พฤษภาคม 2553

           3.ออกแบบและผลิตสื่อ  วันที่ 8  พฤษภาคม 2553 - 16  พฤษภาคม 2553

           4.ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของสื่อ  วันที่ 16  พฤษภาคม 2553 - 23  พฤษภาคม 2553

 

งบประมาณที่ใช้จริง 

            1.ค่ากระดาษทำบอร์ด          100 บาท

            2.ค่ากระดานบอร์ด              100 บาท

            3.ค่าโปสเตอร์                     50 บาท

            4.ค่ากระดาษแข็งทำบัตรคำ    50 บาท

            5.ค่ากาวและสิ่งตกแต่งอื่น ๆ  150 บาท 

            รวมค่าใช้จ่าย   450 บาท

 

 

หมายเลขบันทึก: 355131เขียนเมื่อ 30 เมษายน 2010 15:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 มิถุนายน 2012 09:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (27)

ว่าที่คุณครู เทวดาเดินดิน ;)

ครูเสนอแนะว่า ให้ปรับวิธีการทั้งหมดทำให้ออกมาในรูปของ "ชุดการเรียนการสอน" ไปเลยครับ เพราะเนื้อหาเหมาะมาก

สื่อฯ ภายในชุดอาจจะมีทั้งของจริง บัตรภาพ บัตรคำ เกม แบบฝึกทักษะ ฯลฯ ที่จะให้นักเรียนที่ผ่านกระบวนการเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหานี้มากขึ้น

ปรับโครงการในบันทึกนี้เลยครับ ;)

ขอบคุณ คุณครู Ongkuleemarn มากครับที่เข้ามาให้การแนะนำ

อาจารย์ช่วยแนะนำเป็นจุดที่ต้องแก้ไขได้ไหมคับ

ผมจะได้นำไปแก้ไขถูกตามที่บกพร่อง

ขอบคุณอจารย์มากคับ....เป็นพระคุณอย่างยิ่ง

สวัสดีค่ะ

แวะมาเยี่ยมชมบันทึกค่ะ

ขอบคุณสำหรับบันทึกนี้นะคะ

^__^

ครูว่า อย่างนี้ไหม ... ว่าที่คุณครู เทวดาเดินดิน ไปลองดูตัวอย่างวิธีคิดที่ "คู่มือครู" ชุดการสอนที่ครูนำขึ้นไว้ให้ดาวน์โหลดที่เว็บของครูก่อน ลองอ่านอย่างละเอียด เพื่อดูขั้นตอนการคิดก่อนนะครับ

สื่อนวัตกรรมฯ ที่อยากเห็น อยากเห็นเป็นประเภท "สิ่งประดิษฐ์" ที่มีกระบวนการสอนเป็นลำดับขั้นไป เด็กสามารถใช้เรียนได้ด้วยตนเองครับ มีการสอบก่อนเรียน หลังเรียน เรียน ประเมินผลการเรียนรู้ ครับ

ที่นำเสนอมา คือ ครูจัดการ แต่ทำอย่างไรเด็กจะจัดการตัวเอง

สำคัญมากคือ จะรู้ได้อย่างไรว่า เด็กเรียนจากสื่อนวัตกรรมของเราแล้ว เด็กจะรู้จริง

ขอบคุณ อาจารย์ Ongkuleemarn

มากนะครับที่ให้คำแนะนำ

เดี๋ยวผมจะเอาไปปรับปรุงดูครับ

แล้วจะมาแจ้งให้อาจารย์อีกทีนะครับ

...........จาก เทวดา.............

ขอโทษครับทำโครงการแต่งงานด้วยสิ ความคิดดีครับ มีอะไรก็มาแบ่งกันนะ แนะนำให้กันด้วย

ขอบคุณ คนเก็บฟืนที่เข้ามาแนะนำ

เป็นความคิดที่เข้าท่ามาก

เหอะ ๆ

ทักทายกันนะ

โครงการผ่านแล้ว

ได้เริ่มทำยังเนี้ย

คุณครู เทวดาเดินดิน ... เนื้อหาที่จะสอน คือ Hardware เนาะ ;)

อยากให้กระบวนการเรียนในชุดการสอนชัดเจนกว่านี้ สื่อที่หลากหลายกว่านี้

อันเป้าหมายทั้งหมด คือ ความรู้ที่เด็กจะได้รับครับ ;)

ปรับด่วน !!!

สวัสดี คุณ firststep

ยังไม่ได้เริ่มเลย เพิ่งมาเข้า เน็ต เพิ่งรู้เนี๊ยะ

อิอิ

ขอบใจมากนะครับที่บอก

แล้วของ คุณครู firststep ผ่านยังครับ

แนะนำกันด้วยนะถ้าอะไรที่ไม่ถูก..จะได้นำไปปรับปรุง

สวัสดีคุณครู Ongkuleemarn ครับ

ผมว่าจะทำคล้าย ๆ บมเรียนสำเร็จรูป เข้ามาเสริม ก็คือทำแบบคล้าย ๆ หนังสือเล่มหนึ่ง

ในนั้น จะมีทั้งบทเนื้อหา และมีคำถามในนั้นเลย แล้วก็มีเฉลยอยู่ในภาคผนวก

เด็กจะสามารถเรียนได้ด้วยตนเองด้วย ก็เหมือน อ่านหนังสือแล้วตอบเอง

อาจารย์ว่าผมเสริม เนื้อหาแบบนี้เข้าไป อาจาร์ว่าเยอะไปไหมครับ...

ไงก็รบกวนอาจาร์เข้ามาตรวจอีกทีนะครับ

ถ้ามันผ่านผมจะได้เริ่มโครงการ..เพราะตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าจะเริ่มที่ไหนก่อนเลย

แต่ผมมีภาพ แล้วก็ทำบัตรคำถาม คำตอบไว้ล่ะ

ตอบด่วน ครับ อาจารย์

ขอบคุณอาจารย์มากครับ ...

พร้อมจะเริ่มทำโครงการแล้วใช่ไหม ?

รอแต่อาจารย์มาดูหรอ

ของพี่ยังไม่ผ่านเลย

แก้ไขแล้วรออาจารย์มาดูอีกที

ถ้าบอกว่า จะทำ "บทเรียนสำเร็จรูป" โครงการก็ต้องแก้ไขทั้งหมดให้เป็นโครงการผลิตบทเรียนสำเร็จรูป ครับ

แก้ได้เลย ;)

สวัสดี

คุณชายเทวดา

สื่อที่คุณชายทำเลิศดีเนอะ

ทำเสร็จแล้วมาช่วยแนะนำกันบ้างดิ *-*

ขอบคุณ Nyonya นะครับ

ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กัน

....

ตั้งใจทำเช่นกันนะ...มีไรก็แนะนำกันบ้างนะ

....

...บ่าวเทวดา

สวัสดีคุณ ฟรุ๊ตสลัด

....

ได้ดิ ถ้าทำเสร็จก่อนนะ

เดี๋ยวชวยแนะนำ ถ้าช่วยทำ ก็ 3 ขวด

555555555555555

ที่ไหนดี สวนหลวงดีจ้า

ยังไงก็พยายามต่อไป ขอให้ทำเสร็จเร็ว ๆ นะคะ

สวัสดีนะว่าที่คุณครู เทวดาเดินดิน

สู่ๆนะ เป็นกำลังใจให้

ต้องสู้ถึงจะชนะ

ขอบคุณ คุณ Suwalee ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับ

มีอะไรก็มาแนะนำผมบ้างนะครับ เพราะผมไม่เคยเป็นครูมาก่อน

บ้างครั้งข้อมูลที่เขียนไปมันอาจจะผิด

ไงก็แวะมาแนะนำกันนะครับ

ขอบคุณ คุณSea_Angel มากครับ

ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กัน

ชอบมากครับกับคำพูดที่ว่า " ต้องสู้ถึงจะชนะ "

ไงก็ตั้งใจทำเช่นกันนะครับ

มีอะไรก็มาแนะนำกันบ้างนะ

คุณเทวดาเดินดิน ทำงานเสร็จแล้วมาช่วยผมทำด้วยนะครัย

^______________^@!!!!!!!!!!!!!

สิ่งที่เรากลัวทีสุด คือการที่กลัวจะในสิ่งที่กำลังจะทำ สู้!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

สิ่งที่เรากลัวทีสุด คือการที่กลัวในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำ สู้ๆ ตู่!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

สวัสดีค่ะ

ว่าที่ร้อยตรีเทวดาเดินดิน

************************

แวะมาเป็นกำลังใจค่ะ

โครงการน่าสนใจดี

เป็นกำลังใจให้นะคะ

เจ้าของบันทึกใช้บล็อกให้เป็นประโยชน์ได้ดีทีเดียวครับ หวังว่า งานจะสมบูรณ์ตามความตั้งใจของเจ้าของบันทึกเอง ;)

ขอบคุณครับอรจารย์ Ongkuleemarn

และก็ขอบคุณที่ชาย ศิลป์สติด้วยนะครับ

ขอคำชี้แจง และคำแนะนำจาก ทุก ท่านด้วยนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี