หลักการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันหรือชลอความเสื่อมของร่างกาย

หลักการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันหรือชลอความเสื่อมของร่างกาย
  1. รับประทานอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ และเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ
  2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ไม่หักโหมเกินไป
  3. ดื่มน้ำมากๆอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว
  4. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ชา กาแฟ
  5. ดูแลจัดสถานที่พักอาศัยให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีของใช้เท่าที่จำเป็น และไม่ควรเคลื่อนย้ายของใช้บ่อยๆ อากาสถ่ายเทสะดวก มีห้องน้ำอยู่ใกล้ๆ สะดวกในการใช้ ระวังอุบัติเหตุหกล้มภายในบ้าน และอุบัติเหตุจากการจราจร ขณะเดินทางควรมีเพื่อนไปด้วย
  6. หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือมีผู้เจ็บป่วย เพื่อป้องกันการติดชื้อ
  7. ดูแลการขับถ่ายอุจจาระให้เป็นปกติ รับประทานผักและผลไม้มากขึ้น เพื่อช่วยในการขับถ่าย
  8. พักผ่อนอย่างเพียงพอ ควรนอนพักในตอนกลางวันอย่างน้อย วันละ 30 นาที
  9. หลีกเลี่ยงความเครียดต่างๆ พยายามทำจิตใจให้แจ่มใส เพิ่มความสุขให้กับตัวเอง โดยทำงานอดิเรกที่ชอบ ท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ ไปวัด หรือเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ
  10. หมั่นสังเกตความผิดปกติอยู่เสมอ หากพบความผิดปกติ ควรรีบปรึกษาแพทย์ประจำตัว  ไม่ควรเปลี่ยนแพทย์ที่รักษาบ่อย เพราะจะทำให้การรักษาไม่ต่อเนื่อง ควรตรวจร่างกายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
                                 หากผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติตามได้ จะทำให้ผู้สูงอายุสุขภาพแข็งแรง มีอายุยืนยาว และมีชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)