Contact

การเปลี่ยนแปลงทางด้านระบบผิวหนังในวัยสูงอายุ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านระบบผิวหนังในวัยสูงอายุ                ผิวหนังบางลง เซลล์ผิวหนังลดลง ความยืดหยุ่นของผิวหนังไม่ดี ผิวหนังแห้ง และมีรอบย่นมากขึ้น ไขมันใต้ผิวหนังลดลง ทำให้ร่างกายทนต่อความหนาวเย็นได้น้อยลง ต่อมเงื่อเสียหน้าที่ไม่สามารถขับเหงื่อได้จึงเกิดอาการลมแดดได้ง่ายในเวลาที่อากาศร้อนจัด ต่อมไขมันทำงานน้อยลง ผิวหนังแห้งและแตกง่าย สีของผิวหนังจางลงเพราะเซลล์สร้างสีทำงานลดลงแต่มีรงควัตถุเป็นแห่งๆ ทำให้เป็นจุดสีน้ำตาลทั่วไป ผมและขนทั่วไปสีจางลงหรือเป็นสีขาว และจำนวนลดลง การรับรู้ต่ออุณหภูมิ การสั่นสะเทือน และความเจ็บปวด ที่ผิวหนังลดลง เล็บแข็งและหนาขึ้น สีเล็บเข้มขึ้น

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 35511, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ผู้สูงอายุ#วัยสูงอายุ

Recent Posts 

Comments (0)