nobita
นาย ชัยพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

หลักเกณฑ์การให้โอกาสครู กทม.


ต้องสมัครใจเข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์

           บันทึกก่อนหน้านี้ได้เล่าไว้ว่า ก.ก. ได้อนุมัติหลักเกณฑ์ที่จะให้โอกาศกับคุณครูของกรุงเทพมหานครที่มีความพยายามในการเสนอขอประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษแล้ว แต่ปรากฎว่า ด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่ผลงานที่นำเสนอไปนั้น ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.ก. กำหนดไว้ตามกติกาที่ได้ตกลงกันแล้ว  ดังนี้ ก.ก. จึงได้มีมติออกหลักเกณฑ์การให้โอกาสแก่ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ได้มีโอกาสเลื่อนวิทยฐานะจากชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ สำหรับกรณีของผู้ขอประเมินที่ผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ก. กำหนด  โดยผมได้สรุปหลักเกณฑ์มาไว้ให้อ่านพอสังเขป ซึ่งคิดว่า หลาย ๆ คน ณ เวลานี้ ก็ได้เข้าสู่กระบวนการของการให้โอกาสนี้ไปแล้วด้วย  สำหรับหลักเกณฑ์ที่ว่านี้ สรุปได้ดังนี้ครับ

          "หลักเกณฑ์และวิธีการให้โอกาสข้าราชการครูกรุงเทพมหานครเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินที่ ก.ก. กำหนด) 

          ผู้ที่จะยื่นคำขอเลื่อนวิทยฐานเป็นชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์นี้ต้องเป็น ครูชำนาญการ  รอง ผอ. ชำนาญการ  ผอ.ชำนาญการ  หรือ ศน.ชำนาญการ   ซึ่งปัจจุบันต้องปฏิบัติงานตามวิทยฐานะดังกล่าว   และ

          เคยยื่นคำขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษแล้วผ่านการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 แต่ผลการประเมินด้านที่ 3   ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินที่ ก.ก. กำหนด และ ต้องสมัครใจเข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ในสาขาวิชาที่ตนเองไม่ผ่านการประเมินแล้วเท่านั้น

          ในหลักเกณฑ์นี้จะนำผลการประเมินด้านที่ 1 และ 2 ในครั้งสุดท้ายที่ประเมินมาใช้โดยไม่ต้องประเมินอีก

          ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการพัฒนาตามที่หลักเกณฑ์กำหนด

          วิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ และเกณฑ์ตัดสินใช้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปกติ ที่ ก.ก. กำหนด

          ให้ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษาพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ไม่ก่อนวันที่ สำนักงาน ก.ก. ได้รับเอกสารผลงานทางวิชาการครบถ้วน

          ผลการพิจารณาจาก อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษาให้ถือเป็นอันสิ้นสุด"

      

         ใครที่มีความประสงค์อยากรู้รายละเอียดโดยสมบูรณ์ สามารถติดตามอ่านได้จากเอกสารประกอบรายงานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2553  เมื่อวันที่  18  กุมภาพันธ์  2553

          ขอย้ำว่า หลักเกณฑ์ที่สรุปมาในนี้เป็นหลักเกณฑ์การให้โอกาสแก่ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร มิใช่หลักเกณฑ์ที่จะมาเยี่ยวยาอะไรทั้งสิ้น และอยากให้ผู้ที่ได้รับโอกาสจากหลักเกณฑ์นี้จงรีบฉวยโอกาสดี ๆ นี้ไว้  ตั้งใจอบรม  ตั้งสติในการทำแบบทดสอบวัดผลจากการอบรม  และสุดท้าย ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำผลงานมาเสนอให้กคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ โดยยึดหลักตามที่ได้อบรมมาแล้ว และตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้อง และถูกตามหลักของแต่ละวิชาที่ตนเองมีความรู้นะครับ เพื่อเราจะได้ก้าวข้ามผ่านไปสู่จุดหมายที่ต้องการพร้อม ๆ กัน

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 354236เขียนเมื่อ 26 เมษายน 2010 17:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 13:34 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี