บันทึกงาน km แก้จนเมืองนคร วันนี้

  • เช้าวันนี้ รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้มีโอกาสรับแขกสำคัญจาก สคส. 2 ท่าน คือ คุณธวัช และคุณศศิธร (ตุ่ม) ที่มา scan ภาพ KM inside โครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร เมื่อไปถึงสนามบินท่านทั้งสองก็นั่งรออยู่แล้ว
  • เริ่มกิจกรรมเรียนรู้แรกด้วยการตั้งวงพูดคุยกันซึ่งประกอบด้วยทีม สคส.และทีม km นครศรีฯ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก ปกครองจังหวัด สำนักงานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และจาก กศน.จังหวัด ประมาณ 15 คน คุยกันที่ห้องประชุมเล็กของสำนักงานจังหวัด คุยกันเรื่องกำเนิดโครงการ การจัดทัพหรือโครงสร้างการดำเนิงาน วงเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ของวงเรียนรู้ คุณ....ต่างๆ วันที่นัดหมายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันของแต่ละวงเรียนรู้ เป็นต้น คุยกันราวๆชั่วโมงครึ่ง
  • เนื่องจากใกล้ๆศาลากลางจังหวัด กศน.อำเภอเมืองนครศรีฯ กำลังจัดประชุมเสวนาคุณอำนวยอำเภอและคุณอำนวยตำบลอยู่พอดี ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างความคุ้นเคย สร้างเป้าหมาย อุดมการณ์ร่วมกันในหมู่คนทำงานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้คุณกิจครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ เป็นกิจกรรมที่คิดขึ้นนอกเหนือจากที่โครงการใหญ่กำหนด เห็นว่าเป็นตัวแทนกิจกรรมแก้จนที่ดำเนินการอยู่ ผมจึงพาท่านทั้งสองไปสังเกตการณ์ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีฯ สังเกตอยู่จนพักกลางวัน
  • พอตกบ่ายก็พาท่านทั้งสองไปพบท่านผู้ว่าฯวิชม  ทองสงค์ ที่ห้องทำงานของท่าน ซึ่งท่านผู้ว่าฯก็ได้ตอบคำถามของท่านทั้งสองในทุกเรื่อง มีประเด็นที่น่าสนใจเรียนรู้หลายเรื่อง คุยกันราวๆสักสองชั่วโมง สาระการพูดคุยผมจะทยอยเล่าในโอกาสต่อไป
  • ก่อนถึงเวลาเที่ยวบินกลับกรุงเทพฯ ซึ่งกำหนดเกือบสองทุ่ม ผอ.วิมล วัฒนา ผอ.กศน.จังหวัดนครฯบอกว่าให้ผมพาท่านทั้งสองไปจับภาพ Km ในระดับพื้นที่ ผมเลยพาท่านทั้งสองไปดูกลุ่มเกษตรชุมชนบ้านมะขามเรียง หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาก อ.เมือง โดยน้องติ่ง ประธานกลุ่มฯเป็นผู้เล่ารายละเอียด และร่วมพูดคุย ในเรื่องที่กลุ่มทำและฝันจะทำต่อไปคือ การทำปุ๋ยหมักด้วยระบบกองเติมอากาศ ตั้งวงพูดคุยกันราวๆ 2 ชั่วโมง
  • จากนั้นผมก็พาท่านทั้งสองไปสนามบินเดินทางกลับ กทม.
  • ประเด็นเนื้อหาสาระการพูดคุยที่น่าสนใจของแต่ละจุด ผมจะได้เล่าในวันต่อไปครับ
  • วันนี้บอกให้ทราบก่อนว่าทำอะไรบ้างนะครับ

        วันที่ 22 มิ.ย.49

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียนความเห็น (0)