การจัดการความรู้ และ งานบริการพยาบาล

 หลังจากที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ไปตั้งแต่ วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายนไปแล้ว ท่านรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีครินทร์ คุณทวนทอง พันธะโร ได้ประสานงานให้ไปทำความเข้าใจกับพี่ๆน้องๆของงานบริการพยาบาลในวันพฤหัสที่ ๒๒ มิถุนายน ช่วงที่มีการประชุมของท่านผู้ตรวจการและหัวหน้าตึกทั้งหมด

 ประทับใจครับหลายท่านคือพี่ๆผู้ตรวจการ และ หัวหน้าตึกเข้ามากันอย่างพร้อมใจกัน ได้ เล่ากันไปคุยกันไป ฟังดูแล้วทางตึกต่างๆมีการ "แลก เปลี่ยน ประสบการณ์กันอยู่แล้วครับ"

 สิ่งที่ได้เสริมให้ คือ กระบวนการ "พัฒนาต่อยอดประสบการณ์ ครับ"

 "ฟังแล้วนำไปปรับให้เข้ากับ บริบท ของแต่ละหอผู้ป่วยอย่างไร คงจะมีการบันทึกแสดงออกมาทาง www ให้พวกเราได้เรียนรู้กันในอนาคต ครับ"

JJ