ส่งหัวข้อ CAI

  ติดต่อ

  เรื่อง การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา สุขศึกษา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2  

หลักการและเหตุผล

       เป็นการจัดการเรียนการสอนวิชา สุขศึกษา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงประโยชน์ และสารอาหารที่จะได้รับ ควบคู่กับการนำภาษาอังกฤษเข้ามาทำการบูรณาการเพื่อให้เด็กได้มีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น เช่น

  • ข้าว              =      rice
  • ข้าวโพด       =     corn
  • มะเขือเทศ    =     tomato

รายชื่อสมาชิกผ่านในกลุ่ม

  1. นางสาวขนิษฐา     รัตตนงพิสัตย์
  2. นางสาวปัญฑิตา    สิงห์พรหม
  3. นางสาวพรพรรณ   ทองอยู่

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Pantita Singphrom

หมายเลขบันทึก: 35410, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-19 14:32:52+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #cai

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)