ท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคีผาทอง

นายเสวียนฯ ริเริ่มให้ ท้องถิ่น และท้องที่ประชุมร่วมกันทุกเดือน เพราะเกรงจะเกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันในภายหน้าเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                       ท้องถิ่น ตามความหมายที่จะกล่าวถึง คือ การปกครองภายใต้การบริหารของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                       ท้องที่  ตามความหมายที่เข้าใจ คือ การปกครองภายใต้รูปแบบเดิมโดย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย กรรมการ แพทย์ สารวัตร และกำนันใจท้องที่หมู่บ้านตำบล

                       ในคราวที่เดินทางไปเยือน อบต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน เมื่อปลายเดือน เมษายน 2549  ได้ยินประโยคที่ว่า ท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคีผาทอง ทำให้ต้องติดตามว่าเพราะเหตุใด

                       นายเสงี่ยม วงศ์สาร นายก อบต.ผาทอง เล่าว่า ต.ผาทองแยกมาจาก ต.ผาตอ เมื่อปี 2535 มีนายเสวียน อะทะไชย เป็นกำนันและต่อมาเป็น อบต.ได้เป็นประธานบริหาร  นายเสวียนฯ ริเริ่มให้ ท้องถิ่น และท้องที่ประชุมร่วมกันทุกเดือน  เพราะเกรงจะเกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันในภายหน้าเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                       พื้นที่ ต.ผาทอง / อบต.ผาทอง เมื่อฝ่ายท้องที่ไปประชุมที่อำเภอท่าวังผาแล้ว  จะมาร่วมประชุมกับฝ่ายท้องถิ่นที่ อบต. ในการประชุมประจำเดือนทุกเดือนจะมีการประชุมร่วมกันตลอด  ไม่มีความคิดแตกแยกปัญหาส่วนร่วมจะใช้การประชุมประจำเดือน ท้องถิ่น ท้องที่ ร่วมมือ รวมใจแก้ปัญหา มีการบันทึกการประชุมเป็นหลักฐาน และยังมีกิจกรรมออมเงิน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ทำดีสืบกันมาตั้งแต่กำนันเสวียนฯ กำนันเส่งกี่ฯ  กำนันเสงี่ยมฯ (ผู้เล่า) และกำนันณรงค์ฯ   คนปัจจุบัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้จักน่านและชาวน่านความเห็น (1)

แหลวแตว บ้านแหน
IP: xxx.25.218.95
เขียนเมื่อ 

มีกระดานบอร์ด มีเวฟไซด์ มีอะไรมากมาย ในการสื่อสาร คนบ้านบ้านนี้เมืองทำไมไม่ใช้กันบ้าง จะได้เจริญๆๆกับเขาสักที

ศิษย์ เก่าเจ้าปัญหา