หัดอ่านภาษาไทยแบบใหม่

nemo
หัดอ่านภาษาไทยแบบใหม่
 
หัดอ่านภาษาไทยแบบใหม่
Source - เว็บไซต์ไทยโพสต์
Wednesday, Apr 21, 2010 15:04

สวัสดี ท่านสมาชิกสภาประชาชนผู้ทรงเกียรติ

สมาชิก "ไสว สุนทร" ประธานชมรมพุทธรักษา ยกมือขออภิปรายถึงปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยในปัจจุบัน

เรียน ท่านประธานท้วม

ปัญหาการศึกษาของไทยในปัจจุบันนี้น่าเป็นห่วงมาก ทั้งในด้านความรู้ ความประพฤติ และสุขภาพของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถม มัธยม อุดมศึกษา

นักเรียนชั้นประถมและมัธยมอ่านหนังสือไทยไม่ออก อ่านไม่คล่อง อ่านและเขียนภาษาไทยไม่ถูก ทั่วทั้งประเทศมีจำนวนนับแสน ถ้ารวมทั้งเยาวชน คนไทยนอกระบบการศึกษาทั้งประเทศด้วย ก็มีจำนวนนับล้านที่อ่านและเขียนภาษาไทยไม่ได้

บางคนมีสัญชาติไทย แต่พูด อ่าน เขียนภาษาไทยไม่ได้เลย

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาจำนวนมากที่อ่านและเขียนภาษาไทยไม่ถูก แม้แต่พิธีกรและโฆษก

ของสถานีวิทยุและโทรทัศน์บางคนก็อ่านภาษไทยไม่ถูก เช่น คำว่า ขะมักเขม้น อ่านว่า ขะ-หมัก-ขะ-เม่น หรือคำว่า ขมุกขมัว อ่านว่า ขะ-หมุก-ขะ-มัว อ่านผิดทั้งสองคำ

อาจารย์บางท่านแต่งหนังสือจำหน่าย ก็เขียนภาษาไทยผิดมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้วรรณยุกต์ เอก โท ตรี จัตวา ทั้งคำเป็นและคำตาย

ต้นเหตุแห่งปัญหาและวิธีแก้ปัญหาเยาวชนคนไทยอ่านหนังสือไทยไม่ออก อ่านไม่คล่อง อ่านและเขียนภาษาไทยไม่ถูก เพราะระบบการเมือง การปกครอง นโยบายการศึกษา การบริหารการศึกษา หลักสูตรตำราเรียน การเรียนการสอนไม่ถูกต้อง และมีการทุจริตคอรัปชั่นในการจัดซื้อหนังสือเรียน ฯลฯ

ภาษาไทยเป็นภาษาที่ดีที่สุดในโลก มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถอ่านออกเสียงและเขียนได้ใกล้เคียงเสียงธรรมชาติ และภาษาต่างประเทศได้มากที่สุด มีเสียงสูงต่ำตามลักษณะเสียงดนตรี

มีวรรณยุกต์ เอก โท ตรี จัตวา มีอักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ วรรณยุกต์จะกำกับเสียงให้มีเสียงสูงต่ำต่างกัน และมีตัวสะกดที่อ่านออกเสียงตายตัวแน่นอน ซึ่งแตกต่างจากภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ฯลฯ

ฉะนั้นการเรียนการสอนภาษาไทยจึงต้องสอนให้ฝึกหัดประสมพยัญชนะกับสระ ผันอักษรด้วย

วรรณยุกต์ เอก โท ตรี จัตวา และสะกดด้วยพยัญชนะทั้งอักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ำ ทั้งคำเป็นและคำตาย ทั้งอักษรควบกล้ำและอักษรนำ

ไม่ใช่สอนให้จำเป็นคำๆ เหมือนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ฯลฯ

หนังสือที่สอนการประสมอักษร การผันอักษร และการสะกดตัวอักษรด้วยพยัญชนะ ทั้งอักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ำ ทั้งคำเป็นและคำตาย อักษรควบกล้ำและอักษรนำ ตามลำดับอย่างเป็นระบบ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ถูกต้องตามหลักการสอนภาษาไทย

ทำให้นักเรียนอ่านและเขียนไทยได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ เพราะพิมพ์สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์คนละสี เพื่อให้รู้จักสังเกตแยกแยะว่า อะไรคือสระ อะไรคือพยัญชนะ อะไรคือวรรณยุกต์

หนังสือชุดนี้คือ "หัดอ่านภาษาไทยแบบใหม่" เล่ม ๑-๗ เรียบเรียงโดยนายไสว สุนทร โทร.๐-๒๔๒๖-๗๖๘๔, ๐๘-๔๔๖๑-๙๓๘๐ จัดจำหน่ายโดยบริษัทหนังสือสายน้ำจำกัด โทร.๐-๒๙๖๗-๒๕๒๐

แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าหนังสือที่ดีที่สุด สมบูรณ์ที่สุด และถูกต้องที่สุดชุดนี้ คุณครู อาจารย์โรงเรียนของรัฐไม่สามารถขอเบิกเงินงบประมาณซื้อหนังสือชุดนี้ให้นักเรียนได้

เพราะกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎระเบียบว่าโรงเรียนจะเบิกเงินงบประมาณซื้อหนังสือให้นักเรียนได้ เฉพาะที่มีตราของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น

แต่หนังสือที่มีตราของกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้เด็กไทยอ่านหนังสือไทยไม่ออก และเขียนภาษาไทยไม่ถูก

ผู้ปกครองจะออกเงินซื้อหนังสือชุดนี้เองก็ไม่ได้ เพราะห้ามคุณครู อาจารย์เก็บเงินจากผู้ปกครองโดยเด็ดขาด และหนังสือที่ใช้เรียนต้องมีตรากระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น

กรรมจึงตกอยู่กับเยาวชน คนไทย คือต้องอ่านหนังสือไทยไม่ออก อ่านไม่คล่อง และเขียนภาษาไทยไม่ถูกต่อไป

.........................

หนังสือหัดอ่านภาษาไทยแบบใหม่ชุดละ ๗ เล่ม ประธานท้วมยังไม่เคยเห็น ถ้าดีก็อยากจะซื้อมาสอนเด็กๆ แถวบ้านดูบ้าง ที่สำคัญคือไม่รู้ว่าขายชุดละเท่าไร.--จบ--

ที่มา: http://www.thaipost.net

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องทั่วไป

คำสำคัญ (Tags)#หัดอ่านภาษาไทยแบบใหม่

หมายเลขบันทึก: 353432, เขียน: 23 Apr 2010 @ 11:41 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 11:34 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)