blog คืออะไร การบันทึกบทความของตัวเองลงบนเว็บไซต์ หรืออาจเป็นเหมือนไดอารี่ออนไลน์ที่บอกเรื่องราวความรู้ต่าง ๆ ที่เราต้องการนำเสนอผ่านทางอินเตอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจ การศึกษา การเมือง การกีฬา หรือเรื่องส่วนตัว โดยการเขียนสม่ำเสมอจะทำให้มีผู้อ่านจำนวนมากขึ้น และผู้ที่เข้ามาอ่านบล็อกสามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองลงไปในบทความนั้น ๆ ได้อีกด้วย