english club

การจัดการความรู้ ยุทธศาสตร์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

 

วันนี้ทำหนังสือถึง สพฐ. ส่งแผนการจัดการความรู้ ตามยุทธศาสตร์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ตามแผนให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวบรวมความรู้ และนำความรู้ไปใช้

อย่างน้อยก็ตามกิจกรรมในโครงการ และการยกระดับคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอน

ก็เลยเปิดชุมชนใหม่ เป็นที่สังสรรค์ของครูภาษาอังกฤษ

ชื่อ   EnglishClub       ขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมด้วยความยินดียิ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์ความเห็น (7)

tadsanee
IP: xxx.155.54.246
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ที่เคารพ

        พบกันในการประชุมปฏิบัติการทีมแกนนำการจัดการความรู้ พฤหัส-ศุกร์-เสาร์ นะคะ

       

 

วัฒนา
IP: xxx.113.56.8
เขียนเมื่อ 

 

ตั้งตารอค่ะ 

 

 

 

วรลักษณ์ เทียนศรี
IP: xxx.172.255.146
เขียนเมื่อ 
ขอร่วมเข้าชมรมด้วยคนค่ะ  ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้เหมาะสมกับความเป็นครู   มีแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้างคะ
วัฒนา
IP: xxx.113.56.7
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณวรลักษณ์

ขอเชิญเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เล่าความสำเร็จ โดย

สมัครเป็นสมาชิก blog  ซึ่งเป็น เวบไซด์ ชนิดหนึ่งให้คุณเป็นเจ้าของบันทึกข้อมูล เล่าเรื่องให้คนอื่นอ่านแสดงความคิดเห็นที่

http://gotoknow.org

และสมัครเข้าชุมชน  EnglishClub  ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ

ข้อความที่คุณเขียนในบล็อกของคุณก็จะถูกนำมาเรียงรวมกับผู้อื่นใน ชุมชน Englishclub

จะมีศึกษานิเทศก์เก็บความและสรุปให้ทราบค่ะ

เรียน  อาจารย์วัฒนา

อยากสมัครเป็นสมาชิก  ลปรร  ด้วยคนค่ะ

ต้องการรู้จัก   ที่นี่ค่ะ    

หรือ  อ่านเรื่องของกันและกัน   ที่นี่ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สิริพร  กุ่ยกระโทก

 

Napaporn Klinchan
IP: xxx.25.58.247
เขียนเมื่อ 

เรียน ศน.วัฒนา

ดิฉันชื่อ ครูนภาพร กลิ่นชั้น โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ดีใจที่มี network ของชาวภาษาอังกฤษเกิดขึ้นแล้ว ขอสมัครเป็นสมาชิกด้วยคนค่ะ ยินดีร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ

วัฒนา
IP: xxx.113.56.7
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ทุกท่าน

ยินดีต้อนรับนะคะ

เรื่องการจัดการความรู้ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเรื่องต้องปฏิบัติจริงจังแล้วนะคะ สพฐ. กำหนดเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงาน เริ่มจาก ปี งบประมาณ 2549  เป็นต้นไป