บันทึกนี้เป็นการทดลองสำหรับการเป็น user ใหม่แรกเข้ามาสมัครสมาชิกและเปิดทุกอย่างใหม่หมด เพื่อที่จะมีตัวอย่างจริง สำหรับการตัดแปะหน้าจอ ไปใส่ในคู่มือการใช้ GotoKnow version ใหม่-KnowledgeVolution ในตอนแรกเราจะเลือกซ่อนบันทึกไว้ก่อน